Kamerwonen - vergunning kamerwonen

Beschrijving

Procedure

Als je kamers wil verhuren, informeer je dan bij de dienst Leefomgeving. Doe dit voordat je een pand begint te verbouwen of in kamers op te delen. De aanvraag van een verhuurvergunning moet  gebeuren via het e-loket. Neem gerust contact op, de medewerkers helpen je graag. De stad en de brandweer kunnen een plaatsbezoek brengen aan de kamer(s).   Op basis van de vaststellingen kan het College van burgemeester en schepenen 2 mogelijke beslissingen nemen:

  • De kamer voldoet aan de normen: de verhuurvergunning wordt verleend. Deze vergunning is in principe 10 jaar geldig.
  • De kamer voldoet niet aan alle normen of je beschikt niet over de vereiste stedenbouwkundige vergunningen: de verhuurvergunning kan worden geweigerd. Als je de kamer toch verhuurt ben je strafbaar.

Bedrag

De aanvraag van een woningonderzoek is gratis.

Regelgeving

Gemeentelijke verordening inzake het kamerwonen, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 1 december 2014.

Voorwaarden

De Vlaamse overheid legde de minimale kwaliteitsnormen waaraan een woning moet voldoen vast. Het gaat hierbij om normen op vlak van veiligheid, gezondheid, oppervlakte en basiscomfort. Je moet als verhuurder voordat je begint te verhuren de verhuurvergunning aanvragen. Je moet als verhuurder ook de vereiste stedenbouwkundige vergunningen hebben, anders kan de verhuurvergunning geweigerd worden.

Je moet als verhuurder voldoen aan de verordening van de Stad Veurne inzake kamerwonen.

Je moet als verhuurder voldoen aan de brandveiligheidsnormen, omschreven in de bijlage van de verordening inzake kamerwonen.

 

 

pdf bestandaanvraagformulier kamerwonen.pdf (142 kB)

Openingsuren en contact

Ruimtelijke Ordening, Wonen en Mobiliteit

Stadskantoor De Seylsteen
Sint-Denisplaats 16
8630 Veurne
België
Tel. 058 33 55 57