Vergunningen Erfgoed

Beschrijving

Werken in een beschermd stads- of dorpsgezicht

Toelatingsplichtige werken

Plan je werken in een beschermd stads- of dorpsgezicht, kijk dan eerst na voor welke werken je een toelating nodig hebt.  Sinds 1 januari 2015 zijn in de beschermingsbesluiten de toelatingsplichtige handelingen en beheersdoelstellingen opgenomen.

1. Werd het stads- of dorpszicht beschermd vóór 1 januari 2015, dan tonen het beschermingsbesluit EN de generieke, specifieke en aanvullende toelatingsplichten uit het Onroerenderfgoedbesluit je voor welke werken een toelating nodig is:

  • De generieke toelatingsplichten staan opgesomd in artikel 6.2.3
  • De specifieke toelatingsplichten voor stads- en dorpsgezichten vind je in artikel 6.2.5
  • Alle aanvullende toelatingsplichten staan opgesomd in artikel 6.2.13 

2. Voor beschermingen vanaf 1 januari 2015 vind je in het beschermingsbesluit van het onroerend goed een lijst met toelatingsplichtige handelingen. Ook de beheersdoelstellingen zijn in het besluit opgenomen.

3. Voor werken die in een goedgekeurd beheersplan van toelating worden vrijgesteld, heb je geen afzonderlijke toelating meer nodig.

De toelatingsplichtige handelingen kunnen dus per bescherming verschillend zijn.

Om na te gaan of uw eigendom gelegen in een beschermd Stad of Dorpsgezicht of of uw eigendom een monument betreft kan u het geoportaal  van Onroerend Erfgoed via volgende link raadplegen.

Zijn de werken toelatingsplichtig?

Als je een omgevingsvergunning moet aanvragen, dan zit de toelating vervat in deze vergunning en hoef je geen aparte toelating meer aan te vragen. Heb je geen omgevingsvergunning nodig, dan vul je het meldingsformulier in.

Voor je een dossier of meldingsformulier indient, raden we je sterk aan een vooroverleg te organiseren om de geplande werken te bespreken.

Omgevingsvergunning

Je hebt een omgevingsvergunning nodig wanneer de regelgeving van Ruimtelijke Ordening, Bos, Natuur of Milieu je dat vraagt. Heb je vragen over vergunningen, neem dan contact op met de dienst ruimtelijke ordening van je gemeente of stad.

Geen omgevingsvergunning nodig

Plan je werken in een beschermd stads- of dorpsgezicht en heb je hiervoor geen omgevingsvergunning nodig dan kan je vanaf 1 januari 2020 dit digitaal aanvragen via de website van het Agentschap Onroerend Erfgoed via het e-loket .

Hoe vraagt u uw toelating online aan?

U gaat naar het e-loket en logt in met uw e-ID, itsme, federaal token of een andere methode. Op de kaart duidt u het beschermd erfgoed aan waarvoor u een toelating aanvraagt. U beschrijft de werken of diensten en voegt de gevraagde bijlagen toe.

U kunt uw aanvraag op elk moment onderbreken om op een ander tijdstip verder te gaan: u bewaart uw aanvraag en via een link die u per mail ontvangt, kunt u de aanvraag op elk moment opnieuw openen en verder vervolledigen.  

U kunt de aanvraag nog steeds op papier invullen en per post opsturen als u liever niet digitaal werkt. Let wel op: formulieren die ons via mail toegestuurd worden, aanvaarden we niet meer. We verwijzen u dan door naar het e-loket.

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

Uw aanvraag komt aan bij de dossierbehandelaar, die de aanvraag verwerkt. Bij een gunstige beoordeling ontvangt u per mail de toelatingen een affiche, en kunt u starten met de werken. Bij een gecombineerde aanvraag van een premie en een toelating via het e-loket ontvangt u per mail zowel de toekenning van de premie, de toelating voor de werken als de affiche voor bekendmaking. Op eenvoudig verzoek kunt u een papieren versie van de affiche opvragen. Wij sturen deze dan per post op.

 

Verwar deze melding niet met de meldingsplicht binnen de regelgeving van Ruimtelijke Ordening. De meldingsplicht binnen de wetgeving op Ruimtelijke Ordening geldt trouwens niet voor handelingen aan en in beschermd erfgoed. Meldingsplichtige werken aan en in beschermd erfgoed blijven vergunningsplichtig.

Je mag met de werken starten vanaf de twintigste dag na de melding, behalve als de gemeente oordeelt dat de werken de wezenlijke eigenschappen van het beschermde stads- of dorpsgezicht verstoren. In dat geval heb je een schriftelijke toelating nodig van het agentschap Onroerend Erfgoed

 

Financiële ondersteuning

Wil je bij het agentschap een premie of andere financiële ondersteuning aanvragen voor de geplande werken? Bekijk de mogelijkheden en voorwaarden.

Twijfel je toch nog of je wel de juiste procedure volgt, neem dan gerust contact op met je regionale dienst.

 

Openingsuren en contact

Ruimtelijke Ordening, Wonen en Mobiliteit

Stadskantoor De Seylsteen
Sint-Denisplaats 16
8630 Veurne
België
Tel. 058 33 55 57