Ik woon in het Suikerpark

In het Suikerpark zal er geen huis-aan-huisophaling zijn. Je hoeft dus geen container aan te vragen. Er komt meer informatie voor de bewoners.

Het Suikerpark wordt een duurzame wijk waaruit voertuigen worden geweerd. Afvalophaalwagens hebben hier dus geen plaats. Daarom wordt er geïnvesteerd in een sorteerstraat. In deze sorteerstraat kan je jouw restafval, GFT, PMD, papier- en karton en glas kwijt.

Op een centrale plek zal je jouw afval in ondergrondse containers kunnen deponeren. Aan de hand van jouw identiteitskaart krijg je toegang tot die containers en wordt jouw afvalfactuur bepaald. Belangrijk: maak gebruik van composteerbare afvalzakken als je jouw GFT-afval deponeert!

Niet-bewoners van het Suikerpark kunnen hun afval hier niet deponeren!