Vaartstraat

Aquafin NV maakt werk van het collecteren van het afvalwater langs de Vaartstraat, over het segment vanaf de Zuidburgweg tot de Albert I-laan. Daarbij wordt hemelwater maximaal afgekoppeld van de vuilwaterriolering.

Het agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid springt financieel bij voor wat betreft de aanleg van een dubbelrichting fietspad. Tegelijkertijd wordt het kruispunt van de Zuidburgweg en de Vaartstraat met verkeerslichten uitgerust.