Aanmelden

Verblijf (huis 1, huis 3, huis 4), kamertraining (TCK) en CBAW

OVBJ Zonnewende is een voorziening binnen de niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp (NRTJ).

Dit betekent dat je voor een vraag naar verblijf, kamertraining of CBAW eerst dient aan te melden via de intersectorale toegangspoort, die jou vervolgens kan aanmelden bij Zonnewende. De diensten uit de eerste lijn (bv. CLB, CAW,…) kunnen jou hierbij verder helpen.

Crisisverblijf 

Alle aanvragen voor crisisverblijf gebeuren via het crisismeldpunt.

Consultfunctie

Indien je als hulpvrager of hulpverlener je hulpvraag helder wil krijgen kan je ook met ons in overleg gaan om te zien of Zonnewende samen met jou kan komen tot een passend begeleidingsaanbod.

Contactpersoon

Ann Vandecandelaere, orthopedagoge, 058/33 20 30, ann.vandecandelaere@veurne.be