Coronamaatregelen Zonnewende

December 2021

Via deze weg willen we u op de hoogte houden van de meest recente ontwikkelingen binnen Zonnewende over corona. Bij wijzigingen wordt de site aangepast.

Jongeren op bezoek naar huis
Jongeren kunnen op vandaag op bezoek naar huis. We vragen u wel dat u ons verwittigt mocht u of iemand in uw nabije omgeving ziek zijn.

U moet op Zonnewende zijn
Het domein is opnieuw vrij toegankelijk. 
U kunt terug op bezoek komen in de leefgroep, mits inachtname van de hygiënische maatregelen. Contact met andere leefgroepsgenoten dan uw kind moet zoveel mogelijk beperkt worden. We zetten in op maximale ventilatie van de ruimtes. 

Uw bezoek wordt geregistreerd.

Leefgroepswerking
Kinderen en jongeren verblijven in hun eigen leefgroep. Contacten tussen de groepen is intussen zowel indoor als outdoor terug mogelijk.  

Nieuwe (crisis-)opname
Voorafgaand een (crisis)opname worden evt. hoogrisicontacten bevraagd en indien nodig om een test verzocht. 

Ondersteuning aan ouders/opvoedingsfiguren
Huisbezoeken zijn opnieuw mogelijk, mits inachtneming van de hygiënische maatregelen. We behouden de creatieve alternatieven die we de afgelopen tijd leerden kennen (videobellen, contacten in buitenlucht,…).

Vaccinaties
Momenteel worden alle +12-jarigen opgeroepen om zich te laten vaccineren. Mocht u hieromtrent meer informatie wensen, dan kunt u de begeleiding steeds contacteren. 

 

Corona ZW