Huis 1

Huis 1 is de jongensleefgroep van Zonnewende, ook wel “ ’t  jongenspaviljoen” genaamd.

In de leefgroep verblijven een 11-tal jongens die tussen 12 en 18 jaar oud zijn.  

Voor de opvang zorgen 7 begeleiders die steeds klaarstaan om ondersteuning te bieden aan zowel de jongeren als hun gezin.

We zijn er immers van overtuigd dat het gezin een belangrijke factor is in het succes van de begeleiding. We gaan ervan uit dat er reeds heel wat sterktes aanwezig zijn bij zowel  jongeren als hun gezin om mee aan de slag te gaan. Als team is het onze taak om die sterktes bloot te leggen en bijgevolg bruikbaar te maken.

Het lijkt ons leuk om enkele kernwoorden te gebruiken die onze werking typeren:

 

Sneeuwfoto Zonnewende

Humor

Oplossingsgericht werken

Gezelligheid

Respect voor symptomen

Huiselijkheid

Flexibiliteit

 

Via volgende link kan je onzepdf bestandBewonersbrochure huis 1 (808 kB) nalezen. 

Voor ouders is er een pdf bestandOuderbrochure algemeen (948 kB) en een pdf bestandOuderbrochure huis 1 (747 kB)