Huis 4

Huis 4 ZonnewendeHuis 4 is een horizontale leefgroep op Zonnewende. Bij ons kunnen meisjes terecht van 12 tot 18 jaar.
Dit  wil natuurlijk niet zeggen dat iedereen tot 18 jaar in huis 4 blijft rondhangen. Indien een terugkeer naar huis onmogelijk zou blijken dan is een overstap naar een studio, het TCK of CBAW zeker niet uitgesloten. Meestal kunnen we met deze verschillende werkvormen aan de slag eens je de respectabele leeftijd van 16 jaar bereikt hebt.

In de leefgroep verblijven steeds een 11-tal jongeren tussen 12 en 18 jaar.  

Maar liefst 7 begeleiders staan steeds klaar om de jongeren, en natuurlijk ook hun gezin, vrienden en familie, op alle mogelijke manieren met raad en daad bij te staan.
Niet onbelangrijk is natuurlijk ook Maggie, onze huishoudster, die dagelijks zorgt voor een huiselijke, lekkere maaltijd. Naast het eten staat zij ook in voor de algemene orde en netheid in het paviljoen.

Als team zijn we er van overtuigd dat de begeleiding van de jongere verder strekt dan de jongere zelf. We zorgen onder andere ook voor goede contacten met het gezin, school, enz.
Ook op gebied van vrijetijdsbesteding moedigen we de jongeren steeds aan om bvb een hobby uit te oefenen of deel uit te maken van een vereniging.

Kortom, we proberen er steeds voor te zorgen dat hoe dan ook de jongere (en het gezin) zo snel en zo goed mogelijk opnieuw op eigen benen kunnen staan. We gaan er hierbij van uit dat iedereen van nature over voldoende kracht beschikt om dit waar te maken. De begeleiding van huis 4 ziet het dan ook als haar voornaamste taak om deze krachten van mensen op een zo goed mogelijke manier aan te spreken en in te zetten waar nodig.                                                                               

Een aantal zaken die huis 4 typeren:                                                                                                     

Humor

Gezelligheid

Huiselijkheid

Flexibiliteit

Begeleid Thuis Wonen

“Een luisterend oor”

In bovenstaande tekst kreeg de begeleiding natuurlijk uitgebreid de kans om zich “zo goed mogelijk” voor te stellen. Maar nog belangrijker dan het begeleidersteam zijn natuurlijk de jongeren. We gaven hen de kans om zelf een tekstje op te stellen en samen te vatten wat zij zelf van huis 4 vinden:

Huis 4 Zonnewende (2)In het begin als je in Zonnewende zit is het even wennen. De begeleiding gaf ons de tijd om een plekje te vinden in de leefgroep. Ook heb je je eigen kamer om tot rust te komen. Hoe meer vertrouwen de begeleiding kan krijgen in je, hoe meer je mag. Ze zijn vriendelijk, begripvol en hebben een luisterend oor. We mogen altijd zelf dingen voorstellen om te doen, bijvoorbeeld een uitstapje. Dit zorgt er voor dat het hier niet te saai wordt. Laatst zijn we bv naar Maastricht geweest voor 2 dagen. Het was leuk, de begeleiding gaf ons veel vrije tijd. Als je met problemen zit kan je altijd bij hen terecht. Samen zoeken ze met jou naar een oplossing. Zonnewende geeft je de kans om activiteiten te doen op en ook naast school. (DANK U huis 4 voor mijn reis naar Firenze :D!) Ook hobby’s mag je uitoefenen. Nu hebben we het naar onze zin op Zonnewende en voelen ons veel beter in ons vel door de vrijheid die jullie ons geven!"
Van P & C

Tot slot vind je hier onze pdf bestandBewonersbrochure huis 4 (537 kB)  en pdf bestandOuderbrochure huis 4 (517 kB).