Pedagogisch concept

Kinderen en/of jongeren komen terecht in de jeugdzorg naar aanleiding van opgroei- of opvoedingsmoeilijkheden.

Op Zonnewende staan vier professionele teams paraat om allerhande opvoedingsmoeilijkheden te helpen oplossen of draaglijk te maken. Er wordt heel nadrukkelijk aandacht besteed aan wat de cliënt wenst, het scheppen van helderheid over het ‘waarom’, het ‘waartoe’ en het ‘waar naartoe’ van de hulp die aangeboden wordt. Samen met de cliënt zal de hulpverlener evalueren of de interventies werkzaam zijn. De effectiviteit van de hulpverlening is recht evenredig met de mate waarin er een consensus kan worden bereikt tussen hulpverlener en de cliënt over de doelen. In de methodiek van de oplossingsgerichte interventies worden handvaten aangereikt om een werkbare consensus te bewerkstelligen.