CBAW

Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen

Zonnewende TCK-CBAW

Pannestraat 43A

8630 Veurne

tel. 058/33 20 35

mail : tck@veurne.be 

Wat?

Zonnewende heeft 3 plaatsen voor CBAW.

CBAW biedt begeleiding op vlak van huisvesting, budget, administratie, school, werk, psychosociale problemen,…aan jongeren die alleen of samenwonen.

Voorwaarden?

- Je bent 18 jaar.
- Je verbleef voordien in ons TCK.
- Je wil zelf nog verder door ons begeleid worden en je aanvraag voor CBAW wordt door de toegangspoort jeugdhulp goedgekeurd.

Hoelang?

Een CBAW-begeleiding kan tot je 25ste.  Elke zes maand wordt de CBAW geëvalueerd en kijken we samen of er nog verdere begeleiding nodig is.

Hoeveel?

Hoeveel keer je begeleider bij je langskomt, hangt af van je persoonlijke noden. Gemiddeld krijg je één keer per week bezoek van je IB.

Financieel?

In CBAW beschik je over een inkomen door te werken of als je nog naar school gaat krijg je van het OCMW een leefloon.
Als je inkomen niet te hoog is, kan je van het OCMW een bijkomende CBAW vergoeding krijgen.
In CBAW betaal je alles zelf: huur, verzekering, medische kosten, school,…

Begeleidingsdomeinen?

We helpen je op maatschappelijk (dagbesteding, budget, administratie, enz.) en psychosociaal (ondersteunende gesprekken over jezelf, je verleden, je relaties, enz.) vlak.