College van Burgemeester en Schepenen (CBS)

Het College van Burgemeester en Schepenen zorgt voor het dagelijks bestuur van de gemeente. Het staat in voor de voorbereiding van de dossiers van de Gemeenteraad, het uitvoeren van deze beslissingen, het dagelijks beheer van de gemeente en haar eigendommen, het toezicht op de gemeentewerken en het gemeentepersoneel.

Het College van Burgemeester en Schepenen volgt de deontologische code, zoals vastgesteld door de gemeenteraad en de OCMW-raad op 28 januari 2019. Deze werd bekend gemaakt door de burgemeester/ voorzitter van het vast bureau op 30 januari 2019.