Crisisverblijf

Crisisverblijf op ZonnewendeZonnewende schreef zich in het hulpprogramma crisis van de Integrale Jeugdhulp in met een mogelijk aanbod van 1 crisisbed met als doel het voorkomen dat minderjarigen, in crisissituaties, te snel binnen een meer ingrijpende hulpverleningsvorm terechtkomen.

AANMELDEN
Zonnewende neemt elke vraag voor crisisopname gesteld door het crisismeldpunt in overweging. Alle aanvragen – van politie, rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp, Ondersteuningscentrum Jeugdhulp, Sociale Dienst van de Jeugdrechtbank en jeugdrechter - moeten gebeuren via het crisismeldpunt.

De jeugdrechtbank kan voor een plaatsing bij hoogdringendheid een beroep doen op het crisismeldpunt of Intersectorale Toegangspoort als de integriteit van de minderjarige gevaar loopt en als onmiddellijke hulpverlening op vrijwillige basis niet mogelijk is. 

ONS AANBOD

  • Een 24/24-verblijf voor 7 dagen, met maximum 7 dagen verlengbaar
  • Een Bed-Bad-Brood-Begeleiding
  • Veiligheid installeren