Uittreksel strafregister

Het uittreksel uit het strafregister geeft een opsomming van uw veroordelingen. Het beschrijft met andere woorden uw eventuele strafrechterlijke verleden. Dit uittreksel vervangt het vroegere getuigschrift van goed zedelijk gedrag.

Er bestaan 3 verschillende modellen van het uittreksel uit het strafregister:

  • Model 595: standaard getuigschrift voor activiteiten zonder specifieke voorwaarden.
  • Model 596.2: voor activiteiten met kinderen en jongeren: psycho-medisch-sociale begeleiding, kinderbescherming, hulpverlening, animatie of begeleiding van minderjarigen.
  • Model 596.1: voor specifieke beroepen: veiligheidsberoepen, vervoer van personen of goederen, fiscale beroepen.

Je kan het uittreksel via onderstaande link aanvragen. Inloggen kan met itsme, een eID-lezer, de app CSAM of via tokens.

Ik vraag mijn uittreksel uit het strafregister aan!

 

Uitzondering:

U moet het uittreksel aanvragen bij de dienst Centraal Strafregister van de Federale overheidsdienst Justitie:

- als u geen woon- of verblijfplaats (meer) heeft in België (geschrapt of naar het buitenland afgeschreven)
- of in de hoedanigheid van rechtspersoon (zoals vennootschappen of vzw's).

De volgende personen en instanties moeten voor een uittreksel aankloppen bij de dienst Centraal Strafregister van de FOD Justitie:

  • gerechtelijke en bestuurlijke instanties
  • rechtspersonen: vennootschappen, vzw’s, …
  • buitenlanders voor de periode van verblijf in België
  • bijzondere gevallen (bv. diplomaten)

De uittreksels worden gratis overhandigd.

Opgelet!
Wie zich persoonlijk wil aanmelden, doet dit op de

Waterloolaan 80
1000 Brussel
(i.p.v. Waterloolaan 115).

Openingsuren: van 9u00 tot 11u30 en van 14u00 tot 15u30

De aanvraag kan ook per brief, fax of e-mail naar:

FOD Justitie
DG RO - Dienst Centraal Strafregister
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Fax: +32 2 552 27 82
E-mail: cjc-csr@just.fgov.be

Vermeld op uw aanvraag steeds uw naam en voornaam, uw adres, uw geboortedatum en –plaats, de reden van uw aanvraag, uw handtekening en eventueel een kopie of scan van een identiteitsdocument.