Directeur Zonnewende

Zonnewende is een organisatie jeugdhulp, met als doelstelling de opvang en de begeleiding van kinderen en jongeren in problematische opvoedingssituaties. Zonnewende wil hiermee inspelen op de noden van kinderen en hun gezinnen in de regio.

Als directeur sta je in voor de dagelijkse leiding van de organisatie. Je creëert een organisatiecultuur die consistent is met empowerment van medewerkers en cliënten. Als brugfiguur met het stadsbestuur zorg je voor een kwalitatief personeelsbeleid, beheer en financiering.

Selectieprocedure


De selectieprocedure omvat een schriftelijke proef, een mondelinge proef en een assessement.  De data worden op een later tijdstip gepubliceerd.
Om geslaagd te zijn moet de deelnemer aan de selectieprocedure bij de afsluiting van de selectieprocedure minstens 60% van de punten behalen. Om toegelaten te worden tot het volgende gedeelte in de selectieprocedure moet de deelnemer aan de selectieprocedure in elk gedeelte van de selectieprocedure eveneens minstens 50% van de punten behalen. 


Diplomavoorwaarden


Houder zijn van een masterdiploma. Kennis en ervaring in de bijzondere jeugdzorg zijn een pluspunt.


Contract en uurrooster


Het gaat om een contract van onbepaalde duur voor een voltijdse tewerkstelling met een glijdend uurrooster van 38 uur per week.


Wervingsreserve


Er is een wervingsreserve van 2 jaar. Op basis van het eindresultaat van een selectie wordt een rangschikking van de geslaagde kandidaten opgesteld. Als je niet meteen aan de slag kan, word je naargelang de functie al dan niet opgenomen in een wervingsreserve. Als de functie binnen dit tijdsbestek opnieuw vrijkomt, word je door Stad Veurne gecontacteerd om te vragen naar eventuele interesse.


Meerekenbare anciënniteit en verloning


Verloning volgens barema A1-3
Bruto voltijds maandloon bij 0 jaar anciënniteit: € 3.170,07€
Relevante beroepservaring voor de functie in de privésector of als zelfstandige wordt meegeteld voor de berekening van de administratieve anciënniteit. De aanstellende overheid beslist over de relevante beroepservaring.
Maaltijdcheques: 7,42 euro per gewerkte dag
Fietsvergoeding: 0,24 euro/kilometer
Hospitalisatieverzekering voor werknemers
Gunstige verlofregeling 
Voordelen bij GSD-V
 

Zie je jezelf passen binnen deze verantwoordelijke en gevarieerde functie? Lees dan zeker de infobundel. 

pdf bestand2021_Infobundel_directeur_Zonnewende.pdf (428 kB)

Solliciteren kan via dit formulier.

 

 

 
  • 1 Functie
  • 2 Gegevens
  • 3 Documenten
  • 4 Voltooid