Een doelgericht traject

Het opstellen van doelen in het hulpverleningstraject van een kind/jongere zien we als een belangrijk methodisch principe. Door middel van het doelgericht handelen wordt het individuele traject gestuurd. Werken met goede hulpverleningsdoelen is een instrument  om de hulpverlening te optimaliseren. Het formuleren van doelen bepaalt de richting van de hulpverlening.

De jongere en zijn opvoedingsverantwoordelijken/ouders zijn eigenaar van het hulpverleningsproces. Hun participatie in de vormgeving en besluitvorming van de te bereiken doelen (en interventies) is onmisbaar. De hulpverlener coacht het proces, gaat mee op zoek naar betekenisgeving en werkt actief mee aan het realiseren van de gewenste situatie. Elke partij draagt op zijn manier bij tot de effectiviteit van het hulpverleningstraject.

 

Van Yperen, T. & Van der Steege, M. (2006). Voor het goede doel - Werken met hulpverleningsdoelen in de jeugdzorg. Amsterdam: Uitgeverij SWP.