Een ervaringsgericht basisklimaat

Ervaringsleren is leren door doen.  De grondgedachte daarbij is dat iedere mens in staat is, om te gaan met hun eigen moeilijkheden, op voorwaarde dat men zich wezenlijk kan verbinden met wat men moet leren.

Het ervaringsleren is het referentiekader waarmee wij een basisklimaat creëren waarin kinderen en jongeren vanuit een persoonlijke betrokkenheid kunnen ontwikkelen en leren. 

Het is een basisklimaat waarin kinderen en jongeren een zorgzame relatie kunnen ervaren, waarin ze ervaren  hoe zij zich in die relatie kunnen tonen en hoe zij zelf contact kunnen nemen.

De begeleider grijpt het dagelijkse leven aan om de jongeren belangrijke levensvaardigheden bij te brengen. De begeleider ondersteunt het leren door middel van:

  • het stilstaan bij de beleving,
  • het geleerde te kaderen in een ruimer ervaringsveld,
  • een terugblik op het geleerde,
  • het faciliteren van succeservaringen.

Zo wordt het gevoel versterkt dat jongeren zelf impact hebben op hun situatie en vergroot de kans dat zij een volgende keer zelf actie zullen ondernemen.  Het ervaringsleren creëert bijgevolg een draagvlak voor kinderen en jongeren om  geëngageerd te participeren aan de toekomst. 

 

Laevers et al. (2006). Draagkracht geven - Uitkomst voor de toekomst. Cego Publishers NV.