Huis 3

Living ZonnewendeIn onze leefgroep kunnen  jullie -jongens en meisjes van 3 tot 12 jaar- terecht.

Jullie worden onthaald en professioneel begeleid  door een enthousiast  en dynamisch begeleidersteam dat garant staat voor een open en warm contact waarin respect ,vertrouwen, creativiteit en humor centraal staan. Een stevige en gezonde mix dus van veel spelen, lachen, plagen, grapjes uithalen en amusante dingen doen én actief luisteren, een gesprek voeren dat rust, opluchting, inzicht of nieuw perspectief geeft.

Gedurende de periode van jullie verblijf gaan we samen op weg: begeleiders met jullie én de mensen die voor jullie héél belangrijk zijn (dat noemen we de context), jullie kinderen onder elkaar en ook de begeleiders onder elkaar.  

Een héle onderneming waarbij we mekaar zoveel mogelijk ruimte en ondersteuning bieden om te kunnen groeien, om op eigen tempo problemen aan te pakken, die zelf te leren oplossen.

Omdat we in een groep samenleven volgen we een eind dezelfde weg waarbij we allemaal een stukje respectvol engagement en verantwoordelijkheid opnemen voor leef-afspraken en taken en waarbij we een inzet doen om de gezamenlijke leef-en speelruimte en de individuele ruimte gezellig en leefbaar te houden. En wat jullie hiervan opsteken kunnen jullie ook onder andere thuis, op school, bij vrijetijdsbesteding inzetten.

We laten jullie uiteraard aan het woord over hoe jullie het samen leven ervaren. In een bewonersvergadering spreken jullie onderling en met de begeleiders af wat gedaan kan worden om het samen leven beter te maken. Daarin kunnen ook jullie wensen of opmerkingen over jullie verblijf aan bod komen. Bij de kleutergroep doen we dat in spelvorm.

Voor ieder van jullie is er terzelfdertijd een zeer belangrijke individuele weg te gaan waarbij jullie elk op jullie eigen manier centraal staan met sterktes en leerpunten.

Wij begeleiders engageren ons dagelijks om op een open en respectvolle manier onze inzet af te stemmen op wat voor elk van jullie nodig is om zich veilig en goed te kunnen voelen, een eigen plek te hebben en zelfstandig stappen kunnen zetten om te groeien. Hierbij is het contact en de samenwerking met jullie context ook zéér belangrijk. Wij spreken dus regelmatig met jullie familie, leerkrachten, en andere voor jullie belangrijke personen met de bedoeling jullie vooruit te helpen. Je AB (aandachtsbegeleider) volgt dat samen met de collega’s goed op en zorgt er ook voor dat de consulente en de plaatsende instantie regelmatig geïnformeerd worden over de voortgang van jouw verblijf in de voorziening.

Restoorant ZonnewendeWe vinden individuele talenten en sterktes zéér belangrijk en geven de mogelijkheid deze verder uit te bouwen zowel binnen als buiten de voorziening en in de beste omstandigheden.

We vinden leren uit ervaring eveneens zeer belangrijk; een uitdaging aangaan kost moeite en er is durf voor nodig. Die uitdagingen vinden jullie in de gewone dagdagelijkse gang van zaken maar onder andere ook bij vrijetijdsbesteding buiten de voorziening of bij het speelse en avontuurlijke aanbod die de begeleiders in petto hebben.

Eigen grenzen leren zien en aanvaarden en ze ook kunnen verleggen geeft het gevoel dat je zelf iets kunt doen aan de realiteit. Dat geeft kracht. En kracht is nodig om een probleem aan te pakken, om iets in jouw houding, jouw denkwijze, levenswijze te veranderen.

We geloven héél sterk dat gebundelde krachten van jullie zelf, van belangrijke personen uit de context, van de begeleiding en waar aangewezen ook van externe hulpverlenende diensten, waardevolle kansen creëren om op een succesvolle manier te werken aan verandering.

Via volgende link kan je onze pdf bestandBewonersbrochure huis 3 (448 kB) raadplegen.

Daarnaast bevat ook onze pdf bestandOuderbrochure huis 3 (516 kB) heel wat meer informatie.