Kinderopvang tijdens de krokusvakantie

  • 13 januari 2021

Speelpleinwerking Briekeljong

De speelpleinwerking (eerste kleuter tot zesde leerjaar) start op 15 februari. Kinderen van de lagere school worden opgevangen in Briekeljong en worden zoveel mogelijk per leeftijd opgesplitst. De kleuters worden opgevangen in de Bimba-werking. Zit een bubbel vol? Dan contacteer je de Jeugddienst via jeugddienst@veurne.be of 058 33 55 70. De speelpleinwerking is open van 7.30 tot 18 uur. 

Er worden verschillende activiteiten over de volledige dag gepland. Zo zijn er knutselactiviteiten, fantasiespellen, regelspelletjes, rustmomenten … Briekeljong is een vrij speelplein. Dit wil zeggen dat kinderen vrij kiezen wat ze doen en of ze al dan niet deelnemen aan de verschillende spellen van de animatoren. Vergeet zeker niet de badge met je kind mee te geven. Indien je kind nog geen badge heeft, kan je die aanvragen wanneer je jouw kind voor het eerst komt brengen.

De kinderen kunnen op elk moment van de dag opgehaald worden. Voor je kind is het wel prettiger om ten laatste om 9.30 uur aan te komen en pas na de show opgehaald te worden.

Je schrijft je kind op voorhand in via webshopveurne.recreatex.be. Je kan per dag inschrijven en je betaalt 5 euro per dag. Het sociaal tarief is 2,50 euro per dag en je moet dit vooraf aanvragen om hier recht op te hebben. Je vindt meer informatie over Speelpleinwerking Briekeljong via www.veurne.be/speelplein

Buitenschoolse kinderopvang Benjamien

Kinderen van 2,5 tot 12 jaar kunnen ook tijdens de vakantie bij BKO Benjamien terecht en dit in Veurne of Bulskamp. De grote groep kinderen wordt opgesplitst in een aparte bubbelwerking. Tijdens vakantie betaal je voor een volledige dag (meer dan 6 uur opvang) 9,79 euro. Voor een halve dag (3 tot 6 uur opvang) is dit 4,92 euro. Voor een verblijf van minder dan 3 uur opvang kost je dit 3,28 euro. Er is opvang van 6.30 uur tot 19 uur. 

Tijdens de vakanties worden heel wat activiteiten opgezet inspelend op de interesses van de kinderen.  We zorgen steeds voor een gevarieerd aanbod, zodat alle kinderen iets binnen hun interesseveld aangeboden krijgen: dans, toneel, koken, kleine uitstapjes, knutselen, gezelschapsspelletjes … Maar ze kunnen natuurlijk ook heel veel vrij spelen!

Je geeft jouw kind een lunchpakket, een stuk fruit en koek mee. Heb je een tussendoortje vergeten? Dan geeft de buitenschoolse kinderopvang dit aan jouw kind. Je betaalt hiervoor 0,36 euro. 

Er is een korting van 25% bij gelijktijdige aanwezigheid van twee kinderen van hetzelfde gezin. Bij een verhoogde tegemoetkoming is dat 50%. 

Ouders die al zijn aangemeld bij BKO Benjamien, ontvangen een e-mail met de link om hun kinderen in te schrijven voor vakantieperiodes. Wil je jouw kind voor het eerst inschrijven? Neem contact op via benjamien@veurne.be of 058 33 05 75 met je vragen of om je aan te melden. Je vindt ook meer informatie over de buitenschoolse kinderopvang via www.veurne.be/bko-benjamien.

Denk eraan!

Kinderen komen om te spelen. Alle persoonlijke spullen naamtekenen voorkomt vele misverstanden en eindeloze zoektochten. Laat ook waardevolle voorwerpen, eigen speelgoed en snoep thuis.