Maatregelen tegen verspreiding coronavirus

  • 27 maart 2020

[UPDATE] Vrijdag 27 maart: de huidige maatregelen zijn verlengd tot 19 april, indien nodig zal dit tot 3 mei worden uitgebreid.

If you need information in your own language about all the measures and safety precautions about the coronavirus, you can find it on this website: www.integratie-inburgering.be/corona-meertalige-info

Je kan het onderstaande PDF bestand raadplegen waarin de veelgestelde vragen over de maatregelen van het federaal noodplan staan. Deze lijst wordt dagelijks opgefrist.

pdf bestandFAQ Coronavirus 25/03 (333 kB)

Heb je vragen over de gevolgen van de werking bij de betrokken Veurnse stadsdiensten? Stel dan je vragen via corona@veurne.be of 058 33 55 00.

Wil je mensen helpen, een hulpactie melden of hulp vragen? Dit kan via www.veurne.be/8630altegoare.

Heb je vragen over de gevolgen van alle maatregelen van het federale noodplan? Ga naar www.info-coronavirus.be/nl/faqs/.

Deze onderstaande lijst met maatregelen wordt continu opgefrist. Als er geen details te vinden zijn, is dit omdat het federaal noodplan dit nog niet helemaal heeft uitgeklaard. Ververs deze pagina regelmatig (CTRL+F5) om op de hoogte te blijven van de meest recente updates.

Ga naar de informatie over

Ik ben ziek

#8630altegoare

Afvalophaling

Onderwijs

Opvang

Stedelijke dienstverlening

Politieke werking

Dienstencentrum De Zonnebloem

Woonzorgcentrum Ter Linden

Ondernemers

Openbare onderzoeken en omgevingsvergunningen

Sport

Ontmoetingscentra

StAPwest

Speelpleinen en skatepark

Wekelijkse markt

Openbaar vervoer

Bibliotheek

Erediensten

Recyclagepark

Grote evenementen

Algemene informatie over het coronavirus

Wat zijn de hygiënische voorschriften?

Een huisgenoot is ziek

Ik ben ziek

Ziek? Blijf thuis en bel naar de huisarts!
In het weekend of ’s avonds bel je 1733.

Patiënten met luchtwegklachten (hoest, niezen, keelpijn …), een grieperig gevoel of koorts komen niet naar de consultatieruimte van de huisarts of van de Huisartswachtpost in Veurne of naar de spoeddienst van AZ West. Dit om besmetting te vermijden.

Patiënten met deze symptomen bellen naar de huisarts of in het weekend en ’s avonds naar 1733. Daarna zal een arts hen opbellen en een gepast advies geven.

#8630altegoare

Heb je een actie om Veurnaars te helpen die getroffen zijn door de maatregelen van het federaal noodplan? Plaats dit op www.facebook.com/8630altegoare! Gebruik op alle sociale mediakanalen de hashtag #8630altegoare. Zo kan het stadsbestuur je maximaal ondersteunen om jouw actie te promoten!

Gebruik het profielkader #8630altegoare in jouw profielfoto als steun voor iedereen die het nodig heeft! Hier vind je een handleiding hoe je dit kan instellen: www.facebook.com/help/1476775522631878.

Ga naar www.veurne.be/8630altegoare en meld jouw actie, meld je aan als vrijwilliger of geef door als je hulp nodig hebt om een actie op te starten. Je kan er ook met een algemene vraag om hulp terecht.

Afvalophaling

De reguliere ophaling van restafval, PMD, GFT en papier en karton blijft doorgaan. De data blijven ongewijzigd en zijn te vinden via www.veurne.be/afvalkalender.

Wegwerpluiers mogen in de aparte witte luierzaken met het restafval worden aangeboden.

Je kan nog steeds GFT-containers bestellen via IVVO Klantendienst, 057 21 41 60 of www.ivvo.be/container-restafval-gft.

Onderwijs

Annuntiata Instituut  - Bisschoppelijk College - VTI Veurne

Opvang tijdens de schooluren mogelijk, de ouders worden apart bevraagd.

Contact Annuntiata via 058 31 13 45 en info@annuntiata.be

Contact College via 058 31 14 74 en info@cove.be 

Contact VTI Veurne via 058 31 15 09 en directeur.vtiv@sgvw.be

Atheneum

Opvang tijdens de schooluren mogelijk, de ouders worden apart bevraagd.

Contact via 058 31 10 89 en atheneumveurne@g-o.be

't Brugje

Opvang tijdens de schooluren, er zijn geen warme maaltijden.

Contact via 058 31 30 02 en corona@brugje.be

Houtmarkt - Voelsprietje - Regenboogje

Opvang tijdens de schooluren, van 8 tot 16 uur (woensdag tot 12 uur). Er zijn geen warme maaltijden.

Er is geen voor- of naschoolse opvang, afgezien in Regenboogje. Daar wordt het aangeboden door Kinderdagverblijf Sporrewaan.

Contact via 058 31 37 41 en directeur.nele@vbshoutmarkt.be of directeur.tom@vbshoutmarkt.be

Lagere school Atheneum - De Sportplaneet

Opvang op maandag en dinsdag van 8.15 tot 16 uur, woensdag van 8.15 tot 12 uur en donderdag en vrijdag van 8.15 tot 15.15 uur.

Contact via 058 31 64 33 en bs.veurne@g-o.be.

Droomvlieger en Vliegerboom

Opvang tijdens de schooluren van 8 tot 15.50 uur (woensdag tot 11.50). Er zijn geen warme maaltijden.

Contact via 0485 79 09 29 en marieke.stubbe@dedroomvlieger.be

1000-poot Beauvoorde

Opvang tijdens de schooluren, 8.20 tot 16 uur (woensdag tot 11.30 uur en vrijdag tot 15 uur)

Contact via 058 29 83 80 en gvbs.beauvoorde@skynet.be.

Het Talent Houtem

Opvang op school tijdens de schooluren 8 tot 16 uur (woensdag 12 uur)

Contact 0479 32 20 56 en school.houtem@telenet.be

Opvang

Buitenschoolse kinderopvang Benjamien blijft open, met voor- en naschoolse opvang op de gebruikelijke openingsuren. Voor de naschoolse opvang is inschrijven verplicht via benjamien@veurne.be. Bij de voorschoolse opvang is inschrijven niet nodig.

De busregeling blijft van toepassing. Als je jouw kind na school met de bus naar de buitenschoolse kinderopvang wil laten brengen, dan moet je verplicht inschrijven via benjamien@veurne.be.

Ook het kinderdagverblijf en onthaalouders van Vrije Kinderdagerblijven blijven open.

De opvang is voorzien voor ouders die in essentiële beroepscategorieën werken.

Stedelijke dienstverlening

Blijft open op afspraak: Burgerzaken, Ruimtelijke Ordening, Lokale Economie, Milieu, Personeelsdienst, Financiën, Communicatie, Onthaal, Onthaal Sociale Dienst.

Is gesloten tot en met 3 april: Bibliotheek, archief, stedelijk zwembad, sportdienst, jeugddienst, jeugdhuis De Pallette, speelpleinwerking Briekeljong, Visit Veurne, Belevingscentrum Vrij Vaderland, Dienstencentrum De Zonnebloem, woonzorgcentrum Ter Linden en StAPwest.

Politieke werking

De gemeenteraad, OCMW-raad, gemeenteraadscommissie en de Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf van maart zijn geannuleerd.

Dienstencentrum De Zonnebloem

Dienstencentrum De Zonnebloem dient als bijzondere opvangruimte voor mensen met luchtwegenklachten, koorts of een grieperig gevoel. Bij een telefonisch gesprek met een huisarts of de Huisartswachtpost wordt een patiënt al dan niet doorverwezen naar het dienstencentrum.

Enkel patiënten die zijn doorverwezen door huisartsen of de Huisarts Wachtpost kunnen hier terecht. Ga dus niet rechtstreeks naar Dienstencentrum De Zonnebloem! Je wordt niet geholpen.

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, neemt Huisartsenkring IJzerstreek en Westkust maatregelen. Zo mogen patiënten niet meer rechtstreeks naar de huisarts of naar de Huisartswachtpost in Veurne komen. De huisartsenkring geeft erg duidelijke richtlijnen:

Ziek? Blijf thuis en bel naar de huisarts!
In het weekend of ’s avonds bel je 1733.

Patiënten met luchtwegklachten (hoest, niezen, keelpijn …), een grieperig gevoel of koorts komen niet rechtstreeks naar de consultatieruimte van de huisarts of van de Huisartswachtpost in Veurne of naar de spoeddienst van AZ West of naar Dienstencentrum De Zonnebloem. Dit om besmetting te vermijden.

Patiënten met deze symptomen bellen eerst naar de huisarts of in het weekend en ’s avonds naar 1733. Daarna zal een arts hen opbellen en een gepast advies gegeven.

De huisartsen hebben ook een afsprakensysteem ingesteld. Zo wordt er bij alle artsen enkel nog op afspraak gewerkt. Er is geen toegang meer tot de wachtruimtes.

Woonzorgcentrum Ter Linden 

Er is geen bezoek meer toegelaten! Er zal controle zijn bij de ingang, zodat alle voorzorgsmaatregelen worden gerespecteerd. Ook mantelzorgers en vrijwilligers kunnen niet meer binnen. Hierin is Veurne strenger dan de richtlijnen die zijn uitgeschreven door het Agentschap Zorg en Gezondheid. Dit is beslist om de bewoners te beschermen tegen het coronavirus.

Er kan tot en met 19 april via Skype worden gecommuniceerd met de bewoners. Het woonzorgcentrum werkt een schema uit.

Daarnaast zal er tijdens de paasvakantie geen Veurne Blokt zijn. De misvieringen worden geschrapt en er zijn even geen verjaardagsfeesten of huwelijksverjaardagen. Het personeel mag geen ringen of horloges meer aanhebben op de werkvloer. Er zal ook geen vrijwilligerswerking meer zijn.

Ondernemers

Ondernemers vinden alle informatie via www.veurne.be/ondernemers-en-corona.

Kapperszaken moeten ook de deuren sluiten tot het einde van de maatregelen.

Openbare onderzoeken en omgevingsvergunningen

De Vlaamse regering heeft op 24 maart een reeks maatregelen bepaald voor de omgevingsvergunningsprocedures. Het uitgangspunt is dat de beslissingstermijnen van lopende en nieuwe dossiers worden verlengd en dat openbare onderzoeken worden opgeschort.

  • De lopende openbare onderzoeken voor een omgevingsvergunning worden opgeschort op 24 maart en verder gezet op 24 april. Een openbaar onderzoek dat bijvoorbeeld tot 27 maart zou lopen, zal vanaf 24 april nog tot 27 april lopen. Het dossier kan na 24 april dus nog ingekeken worden en de affiche dient tot dan te blijven uithangen. Aanvragers zullen hiervan nog ingelicht worden.
  • De periode waarbinnen een beroep kan worden ingesteld wordt ook met 30 dagen verlengd, van 30 naar 60 dagen. De affiches voor bekendmakingen van vergunningen dienen dan ook 30 dagen langer uit te hangen.
  • Dit betekent ook dat de uitvoering van een door de gemeente afgegeven vergunning pas kan starten na 65 dagen (35 + 30) na aanplakking van de vergunning.
  • De beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure wordt met 30 dagen verlengd (van 60 naar 90 dagen).
  • De beslissingstermijn in de gewone procedure wordt met 60 dagen verlengd (van 105 naar 165 dagen of van 120 naar 180 dagen).

Op heden is er nog geen zicht of deze maatregelen al dan niet zullen verlengd worden.  Volg hiervoor deze pagina of op de website van departement omgeving Vlaanderen.

Bij vragen kan je terecht bij omgevingsvergunning@veurne.be of 058 33 55 56 of 058 33 55 57.

Sport

Alle sportactiviteiten zijn tot en met 3 april geannuleerd. De sporthal Noordstraat, de sportloods in Bulskamp en het stedelijk zwembad zijn gesloten.

Fysieke activiteit in de buitenlucht (wandelen, joggen, fietsen) is aangeraden, maar alleen met de naaste gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen of eenzelfde vriend (-in), en indien contact (minder dan 1,5 meter) met andere mensen kan vermeden worden.

Ontmoetingscentra

Alle ontmoetingscentra zijn gesloten tot en met 3 april, alle activiteiten worden geannuleerd. 

StAPwest

In de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten sluit tot en met 4 april de deuren. Er zijn ook geen buitenschoolse activiteiten. De toonmomenten en uitstappen zijn geannuleerd.

Speelpleinen en skatepark

Alle openbare speelpleinen en het skatepark in de Noordstraat zijn afgesloten en verboden om te gebruiken. Politiezone Spoorkin houdt toezicht.

Wekelijkse markt

Er is geen wekelijkse markt meer tot het einde van de maatregelen.

Openbaar vervoer

De Lijn: Vanaf woensdag 18 maart wordt een aangepaste dienstregeling ingevoerd die er rekening mee houdt dat er maar zeer beperkt gebruik gemaakt wordt van de opvang van leerlingen in de scholen, maar anderzijds werkenden wel nog de mogelijkheid biedt om hun woon-werkverkeer met het openbaar vervoer te doen.  Concreet neemt het aanbod aan busritten af met 14 %, voor tramritten met 10 %. Klanten vinden meer info op de website www.delijn.be, in de app van De Lijn, en via de  sociale mediakanalen van De Lijn.

NMBS: Het treinverkeer ondervindt geen hinder van de maatregelen van het federale noodplan. Enkel de piekuurtreinen naar Brussel worden geschrapt.

Bibliotheek

De bibliotheek is gesloten, voorlopig tot en met zaterdag 5 april. Hou gerust je bibliotheekmaterialen nog een tijdje bij. Als je die toch wil inleveren, kan dat via de inleverbus van de bib.

De uitleentermijnen van alle ontleende bibliotheekmaterialen zijn door de bib verlengd tot een datum tussen 20 en 25 april. Je hoeft dus zelf niet meer te verlengen. De bibliotheek rekent vanzelfsprekend geen telaatgeld aan tijdens de sluitingsperiode.

Verlengen zal trouwens niet lukken in de periode 21 maart tot 31 maart. Ondertussen stapt de bib immers over naar een nieuw bibliotheeksysteem, zoals eerder gepland. Dit systeem gaat live in bib Veurne op 31 maart, weliswaar achter gesloten deuren. Vanaf dan geldt ook een nieuw gebruikersreglement.

Als je een Mijn Bibliotheek-account hebt, kun je daar de nieuwe vervaldatum vinden van de materialen die je nog thuis hebt. Tot 31 maart is het weliswaar normaal dat je niet kan inloggen tgv de conversie van de bibliotheekbestanden.

Zit je met vragen, contacteer de bib dan liefst via info.bib@veurne.be. Als je geen mail hebt, kun je ook opbellen op 058 33 55 82. Hou er echter rekening mee dat de balie niet steeds bemand is.

Erediensten

Alle erediensten worden geannuleerd. Huwelijken, doopsels, en andere vieringen gaan niet door. De enige uitzondering hierop vormen begrafenissen, weliswaar in beperkte kring. Deze uitzondering is gebaseerd op twee overwegingen. Enerzijds het emotioneel zeer belangrijke karakter van een uitvaart, anderzijds vanuit een overweging van medisch-sanitaire aard en de problemen die op dat vlak zouden ontstaan indien geen begrafenissen plaatsvinden.

Recyclagepark

Het recyclagepark is gesloten tot en met 3 april. Volgens de omzendbrief moet de ophaling van aan huis van huisvuil en gft-afval gegarandeerd blijven, maar
huis-aan-huisinzameling van pmd, glas, papier en karton, textiel, grofvuil en snoeihout (beide op afroep)  zijn niet prioritair. 

Het overslagstation blijft open voor bedrijven, deze hebben echter enkel toegang met een bedrijvenkaart. Indien winkels hiervan nog niet in het bezit zijn dan kunnen deze aangevraagd worden via www.ivvo.be/toegangskaart-recyclagepark
 

Evenementen en activiteiten

Alle private en openbare sportieve, recreatieve en culturele evenementen zijn tot en met 3 april geschrapt.

Het Bakkerijmuseum en Kasteel Beauvoorde zijn tot en met 3 april gesloten.

Historisch Veurne is uitgesteld tot in het najaar.

Algemene informatie coronavirus

Je kan met al je vragen over het nieuwe coronavirus COVID19 terecht via www.info-coronavirus.be/nl/. Er is ook een hulplijn 0800 14 689.

Wat zijn de hygiënische voorschriften?

• Was regelmatig je handen.
• Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
• Heb je geen zakdoekje bij de hand? Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog.
• Blijf thuis als je ziek bent.

Een huisgenoot is ziek?

Is je huisgenoot, partner of kind ziek maar niet getest? We raden je aan om je aan dezelfde hygiënetips te houden. Zo is de kans dat je zelf ziek wordt het kleinst en besmet je anderen ook niet.