Nog meer plattelandswegen worden hersteld

  • 30 september 2021

Stad Veurne werkt verder aan het herstel van haar plattelandswegen. De gemeenteraad heeft de lastvoorwaarden goedgekeurd om 7 bijkomende straten aan te pakken. 
 
De gemeenteraad besliste om 2,1 miljoen euro inclusief BTW te besteden aan het herstel van de Driekoningenstraat, Pompstraat, Kwadestraat, Booitshoekestraat, Pervijzestraat, Zoutenaaiestraat en Middenweg. Deze plattelandswegen zullen vanaf het voorjaar van 2022 een nieuwe asfalt- of betonverharding krijgen, zodat ze opnieuw vlot toegankelijk zijn voor het verkeer en fietsers. 
 
Dit pakket van 7 straten is een vervolg van eerdere herstelwerken die al zijn uitgevoerd in Beauvoorde en Bulskamp. Het herstel van de plattelandswegen is een prioriteit in het meerjarenplan.