Oplossingsgerichte therapeutische interventies

Aan de hand van de methodiek van het oplossingsgericht werken worden jongeren en hun gezinnen in hun dagdagelijkse ervaringen individueel begeleid in het ontdekken van hun competenties en in het openen van perspectieven waarin zij zelf keuzes kunnen maken. Ze ervaren en leren hoe zij meer impact op hun leven kunnen verwerven.

Het uitgangspunt van het oplossingsgericht werken is het geloof dat mensen beschikken over een aanzienlijk groeipotentieel en een opmerkelijke creativiteit. We gaan er van uit dat cliënten competent zijn om er achter te komen wat ze willen (en nodig hebben) en hoe zij dit kunnen bewerkstelligen. De hulpverlener helpt de jongere en ouders in het ontdekken van deze competentie en begeleidt hen in het zoeken naar bevredigende en productieve oplossingen.

We helpen mensen om hun eigen krachtbronnen te ontdekken bij het oplossen van problemen. Wanneer we voor mensen een context creëren zodanig dat zij beseffen dat ze opnieuw keuzes kunnen maken, dan krijgen zij zelf terug greep op de realiteit. 

Binnen de oplossingsgerichte benadering worden de jongeren en ouders gestimuleerd om hun leven zelf in handen te nemen tot ze weer verder kunnen op eigen krachten. Ze gaan hun eigen doelen bepalen en samen met de begeleider een manier zoeken om die doelen te bereiken. De focus ligt hierbij niet op het probleem, maar op het vinden van oplossingen. Het is de taak van de begeleider om een context te creëren waarin het systeem geholpen wordt om zijn eigen krachtbronnen aan te wenden.

 

De Jong, P. & Berg, I.K. (2004). De kracht van oplossingen – Handwijzer voor oplossingsgerichte gesprekstherapie. Uitgeverij Pearson Assessment and Information.

Peacock, F. (2002). Besproei de planten, niet het onkruid - Oplossingsgerichte communicatie in probleemsituaties: snel en pijnloos tot een voor alle partijen bevredigend resultaat komen. Utrecht: Het Spectrum.

Ceulemans, L. (2012). Oplossingsgericht werken met teams - Cliëntbespreking en methodisch werken in de Bijzondere Jeugdzorg. Geraadpleegd via http://www.korzybski-international.com