Raad voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)

De raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW-raad) bepaalt het beleid van het OCMW en kan daarvoor algemene regels vaststellen. De raad beschikt over de volheid van bevoegdheid voor de aangelegenheden die aan het OCMW zijn toevertrouwd.