Spaanse sporen in Veurne

Deze  boeiende  wandeling  start  met  de  geboorte  van  Karel  V  die  aan  het grootste  Europese  rijk  sinds  Karel  de  Grote  komt  te  staan.  We  staan  stil  bij prachtige  gebouwen  uit  die  tijd,  en  bij  bestuurlijke  en  openbare  werken  on- der  het  Spaans  bewind  zoals  de  drooglegging  van  De  Moeren  onder  de  Spaan- se   landvoogden   Albrecht   en   Isabella.   Hun   ingenieur   Wenceslas   Cobergher, de    Veurnse  schilder  Vigor  Boucquet  en  abt  Jacobus  Clou  -    die  aan  de  oorsprong ligt van de Boetprocessie - passeren de revue.   Maar Veurne is ook in de ban   van   religieuze   hervormingen.   Geuzen   en   beeldenstormers   plunderen   de Sint-Niklaasabdij  en  -kerk.  Calvinisten  nemen  het  roer  over  maar  worden  door de  Spaanse  veldheer  Alexander  Farnese  weer  verjaagd.  Ook  het  droevige  lot  van ketters  en  heksen  en  hun  meedogenloze  vervolging  in  Veurne  komt  aan  bod.

Duur

2u

Prijs

60 euro voor gids + 2 p.p (toegang Stadhuis)

Aantal personen

Max. 25 personen

Contact

Françoise Vanfleteren
+32 58 33 55 34
groepen@veurne.be

Klik hier voor meer info