TCK

In het TCK (TrainingsCentrum Kamerwonen)  proberen we te werken naar jouw zelfstandigheid toe en willen we je een aantal vaardigheden stapsgewijs en met vallen en opstaan aanleren, zodat je op je 18de in staat bent om -als je dit wil- alleen te gaan wonen, al dan niet met verdere begeleiding van ons (CBAW-ContextBegeleiding in functie van Autonoom Wonen ). Het is ook mogelijk om na je meerderjarigheid nog een tijdje bij ons te verblijven. Indien het aangewezen blijkt kan je verblijf verlengd worden, tot de leeftijd van 25 jaar. CBAW kan eveneens tot de leeftijd van 25 jaar.

In het TCK wonen jongens en/of meisjes vanaf 17 jaar, die net als jij om de één of andere reden in een moeilijke situatie terecht gekomen zijn: problemen op school, crisissen thuis, echtscheiding vader en moeder, agressie thuis, ... Zij hebben meestal de bedoeling om na hun meerderjarigheid alleen te gaan wonen. Zij komen van een leefgroep van binnen Zonnewende, ofwel van buitenaf. Elke jongere heeft een eigen studio met leef- en kookruimte. 

 

Wat kun je van ons verwachten ?

Zoals gezegd werken we in het TCK aan jouw zelfstandigheid. Daarom vinden we het belangrijk dat je één vertrouwenspersoon hebt, een individuele begeleider (IB), die samen met jou allerlei zaken bespreekt en regelt, je helpt en ondersteunt. Natuurlijk zijn er op vaste momenten ook andere begeleiders aanwezig waaraan je dingen kunt vragen, maar de belangrijkste beslissingen neem je in overleg met je vaste begeleider. Deze nodigt je ook regelmatig uit voor een individueel gesprek dat kan gaan over je budget, vrienden, seksualiteit, je relatie met thuis, school, werk, vrije tijd, je gevoelens, je gedrag, verleden, ... . Je IB is ook de persoon die werkafspraken met je maakt en deze opvolgt. Om de zes maanden word je geëvalueerd. Je IB onderhoudt de contacten met je school, werk en familie. Wekelijks brengt hij/zij je handelen en evolutie op de teambespreking.

Het team bestaat uit 6 begeleid(st)ers en een huishoudster.

Dagelijks maakt de begeleider van dienst een kort verslagje van je handelen in het digitaal journaal zodat alle collega’s op de hoogte blijven over het reilen en zeilen in het TCK.

 

Wat verwachten wij van jou ?

Je komt bij ons terecht met je verleden, eigenheid, problemen of ontgoochelingen. Je wil zelfstandig je leven gaan uitbouwen. Wij zouden je dan ook die zelfstandigheid willen geven, die je aankan. Daarom willen we je niet voortdurend op de hielen zitten, maar verwachten we van jou dat je zelf dingen in handen neemt, vraagt en bespreekt met je IB. Het is nodig dat je zelf bereid bent om aan die groei naar zelfstandigheid te werken, met ondersteuning van het team. Waar mensen samenleven, worden er - zoals in de maatschappij - een aantal afspraken gemaakt. We verwachten dat je bereid bent met deze rekening te houden. Wij respecteren iedere vorm van geloofsovertuiging en democratische ideologie. Hetzelfde verwachten we van jou. Deze worden strikt opgevolgd. Het negeren ervan kan tot uitwijzing leiden.

 

Het verloop van je verblijf

Als je van buiten de voorziening naar het TCK komt zal er een intakegesprek plaatsvinden. Dit is een gesprek waarin je toekomstige individuele begeleider je alles zal vertellen over het reilen en zeilen van het TCK. Het is voor jou belangrijk dat je heel goed op de hoogte bent van onze werking vooraleer je een beslissing neemt. Je ouders of andere personen die voor jou belangrijk zijn mogen bij de intake aanwezig zijn. Ook zij hebben het recht te informeren naar de werking van het TCK.

Er wordt samen met jou gekeken wat jouw hulpvraag is.

Het zal van deze hulpvraag (punten waaraan jij wil werken tijdens je verblijf bij ons) en jouw akkoord met onze manier van werken afhangen als je kan komen of niet.

Achteraf wordt jouw intakegesprek besproken in onze wekelijkse teamvergadering met alle begeleiders. Als wij akkoord gaan met jouw opname en jij ziet het nog altijd zitten kan je bij ons intrekken.

De eerste zes weken dat je bij ons verblijft noemen we de observatiefase. Hier is het de bedoeling om je enerzijds te laten wennen aan het leven op studio, je kennis te laten maken met je medebewoners en het begeleidingsteam, het huisreglement. Anderzijds is ze bedoeld om jou te leren kennen en te zien waar jij goed in bent en waar je het moeilijk mee hebt. Je aanwezigheid in het TCK is optimaal gedurende die periode. Gedurende die periode wordt er ook zoveel mogelijk samen met de begeleider gedaan: 2x per week samen koken, 1x per week samen wassen, strijken en poetsen. Na anderhalve maand  wordt een handelingsplan en individueel begeleidingstraject opgemaakt.

Deze wordt samen met jou, je IB (eventueel je ouders, je consulent(e) en alle personen die belangrijk zijn voor jou) besproken. Dit handelingsplan bevat de punten en vaardigheden waaraan wij in de toekomst zullen werken. Het zal zowel werkpunten bevatten die jij zelf naar voor gebracht hebt als werkpunten die vanuit de begeleiding belangrijk gevonden worden in jouw voorbereiding naar het zelfstandig wonen. Het gaat hier zowel over praktische vaardigheden als psychosociale vaardigheden. Een aantal vaardigheden zullen samen aangeleerd worden. Maar het is de bedoeling dat je op termijn alles zelfstandig kan doen. Je IB bespreekt dit handelingsplan op de teamvergadering zodat iedereen van het team goed op de hoogte is van deze werkafspraken zodat ook zij ze kunnen opvolgen. Ook zullen we contact opnemen met je familie, school, werk, om te melden dat je nu in het TCK verblijft en om met hen kennis te maken.

Na zes maanden verblijf bij ons, wordt er opnieuw een evolutieverslag opgemaakt om te zien waar je staat en waaraan we samen nog kunnen werken. Er wordt ook gepeild of er nog voldoende motivatie is om nog verder bij ons te verblijven.Ook deze keer komen we samen met jou, je IB, de consulent, je ouders (als het kan), om je vorderingen en je gevoelens in het TCK te bespreken. In functie van je toekomst, worden er opnieuw afspraken gemaakt, rekening houdend met wat jij zelf wil. Na deze bijeenkomst wordt er om de zes maanden een evolutieverslag opgemaakt en komen we terug samen met alle partijen.

Als dan de tijd rijp is en pas nadat je het grootste deel van de vaardigheden onder de knie hebt, kun je (ten vroegste op je 18de) in CBAW gaan als je dit wil. Je aanvraag voor CBAW wordt serieus overwogen met alle betrokken partijen (jezelf, consulent(e), je IB, het team van het TCK (en eventueel ouders) en wordt slechts toegekend als de criteria goed bevonden worden. Samen met je IB ga je op zoek naar een studio of appartementje en daar woon je volledig zelfstandig. Je IB komt in het begin naargelang de noodzaak langs om je te helpen integreren in de buurt en te helpen met je administratie. De frequentie van de begeleiding neemt naderhand af, rekening houdend met je groeiende zelfstandigheid en de mate waarin jij je veilig en goed voelt in je vel.

 

Studio

Elke bewoner van het TCK heeft een eigen studio uitgerust met een leef- en slaapruimte en een keukenblok. Op iedere studio is er internet en kabel voor TV voorzien. De douches en toiletten zijn gemeenschappelijk. Je studio is voor jou iets privé en moet door iedereen gerespecteerd en geëerbiedigd worden. Respecteer ook die van een ander. Bij aankomst teken je een studiocontract. Kijk de inventaris na of alles in je studio aanwezig is. Bij vertrek wordt de inventaris opnieuw gecontroleerd. Als er materiaal tekort is, koop jij dit aan. Bij het niet grondig poetsen van je studio na de verhuis, vragen we 25 euro voor de betaling van een poetsvrouw.

Je studio kun je zelf inrichten en gezellig maken naar eigen smaak. Zorg er wel voor dat deze netjes en ordevol is. We verwachten minimaal dat je iedere morgen je gordijnen opent en je raam open zet om je kamer te verfrissen, je bed opmaakt, dat je ‘s winters je chauffage dichtdraait, je lichten uit doet en dat je afwas van de dag ervoor gedaan is, dat je gerief of kledij niet rondslingert en dat je vuilnisbak en asbak geledigd zijn.

Wekelijks poets je je studio met water en zeep. Er is gemeenschappelijk poetsmateriaal aanwezig. Iedere morgen doet de begeleider van dienst de kamerronde. Voldoet je kamer niet aan de minimumeisen, word je hierover aangesproken bij thuiskomst ‘s avonds.

Bezit van wapens, slaap- of kalmeermiddelen, illegale drugs, sterke drank is verboden op je studio. Deze zaken worden afgenomen bij een grondige controle van je kamer. Enkel vissen als huisdier zijn toegelaten op de studio. Je mag je eigen muziekinstallatie en/of TV meebrengen. Jouw muziek/geluid mag je medebewoners echter niet storen, dwz niet hoorbaar zijn op de gang na 22 uur en vóór 7 uur tijdens de week, in het weekend niet vóór 11 uur en na 22 uur. Na 22 uur laat je geen andere jongeren/bezoek meer op je kamer. Beperk het over en weer lopen in de gang tot een minimum.

 

WAT HEB JE NODIG ALS JE NAAR HET TCK KOMT?

Noodzakelijk (want dit is er niet):

- Handdoeken en washandjes

- Badhanddoek

- Keukenhanddoek

- Schotelvodden

- Hoeslaken, donsovertrek en kussensloop

-  Kledij, persoonlijke spullen, toiletgerief

Wat is er standaard aanwezig in studio:

 - Meubels, potten en pannen , kuisgerief

Wat is er niet aanwezig op de studio:

 - Televisie, radio, computer

Wat is er gemeenschappelijk aanwezig:

 -  Diepvriezer, wasmachine, microgolf, oven, frietpot, stofzuiger

 

Hier kan je onze pdf bestandBewonersbrochure TCK (1.21 MB) en pdf bestandOuderbrochure TCK (516 kB) nalezen.