Vaubanpark

Skyline vauban

Het Vaubanpark is de ideale plaats waar natuur, kidsplezier en historiek samen komt. Dit park bevindt zich op de plaats waar ooit de Vaubanvestingen stonden ter verdediging van de stad Veurne. De verschillende heuvels en de waterpartijen verwijzen nog naar dit indrukwekkend bouwwerk, maar zijn nu het ideale speelterrein voor kinderen.

Hoe bereik je het Vaubanpark?

  • Via de Oude Duinkerkestraat (Ventweg)
  • Via de Daniel De Haenelaan
heuvels vaubanpark wild vaubanpark vijver vaubanbad

Plannen

Het werk is nog niet af! We blijven het Vaubanpark ontwikkelen tot een unieke groene zone vlakbij het stadscentrum.

Waar het intussen afgewerkte deel focust op sport en spel, is de nieuwe zone meer gericht op rust en natuur. Om het natuurlijke accent te behouden worden alle wandel- en fietspaden aangelegd in halfverharding.

Aanleg paden in halfverharding

Er wordt een wandel- en fietspad van 3meter breed aangelegd in ternair zand, die de verbinding vormen tussen de Pannepoortstraat en het reeds bestaande wandel- en fietspad in het Vaubanpark. 

Het reeds bestaande wandelpad in dolomiet wordt heropgefrist.  Dit pad verbindt het Vaubanpark met de Daniël De Haenelaan.

Er is ook de aanleg voorzien van een wandelpad in hakselhout, die de Pannepoortstraat verbindt met de Daniël De Haenelaan. Het park zal dus bereikbaar zijn vanuit de Pannepoortstraat, Daniël De Haenelaan en vanuit de Oude Duinkerkestraat.

Aanleg rustzone in halfverharding

Leuk, er komt ook een rustzone en een picknickruimte. Deze zone zal met grasdallen worden uitgewerkt.

Aanpassingen van het grondniveau/talud

De talud die aan de noordkant ligt wordt uitgewerkt in trappen, deels ingezaaid en deels beplant.

Invulling groenzones

In het park zullen er diverse groenzones worden aangelegd. Deze invulling gaat bestaan uit bosplantsoen, heesters, bomen, ruige grasvegetatie, kort gereden gras, een bloemenweide, fruitbomen, een bijenhal …

Meubilair

Er wordt op verschillende plaatsen ruimte voorzien voor het plaatsen van zitbanken en rustpunten.

Timing

  • Eind februari: de beplanting zit er op
  • Half maart: de bijenhal staat er
  • Eind maart: je kan de wandel- en fietspaden gebruiken
  • Half april-half mei: de talud wordt ingezaaid en het grasveld wordt doorgezaaid waar nodig
  • Tegen de zomer: afwerking met onder meer het meubilair
aanleg vauban
aanleg vauban 2