Booitshoeke

Booitshoeke bezit een merkwaardig kerkje, gewijd aan Sint-Audomarus. Rond de kerk vormen de oude pastorie, "d’oude schoole" en de kerkommegang een stemmig hoekje. Booitshoeke ligt te midden het "Blote", het zeer vlakke en laaggelegen polderlandschap van de IJzervlakte, ontstaan vanaf de 12de eeuw door inpoldering van schorregebieden, die men indijkte.

Afstand van Grote Markt: 7 km

Cafés & Restaurants:

De Pastorant

De Landman

Booitshoeke