Nieuw archief van Veurne en deelgemeenten

Archieven van de deelgemeenten, 1795 - fusies

Voor de deelgemeenten tot aan de fusies (1970/1971/1976) is de inventarisatie afgerond.

De inventarisatie van de 11 deelgemeenten vindt u onder volgende rubriek: Archief deelgemeenten LINK TOEVOEGEN.  Documenten uit deze inventarissen kunnen opgevraagd worden na afspraak.

Modern archief

Het archief vanaf 1914 berust nog hoofdzakelijk bij de respectieve stadsdiensten. De archiefdienst wordt wel steeds meer betrokken bij het beheer van modern archief.

De geboorte-, huwelijks- en overlijdensregisters van Veurne worden ter beschikking gesteld van het publiek, voor zover de geboorteakten meer dan 100 jaar oud zijn, de huwelijksakten meer dan 75 jaar oud en de overlijdensakten meer dan 50 jaar oud. Dat gebeurt steeds meer aan de hand van kopieën, op microfilm of op papier, om de originelen niet te beschadigen.

Nieuw archief van Veurne, 1794 - 1914

Het stadsarchief van Veurne tot 1914 werd geïnventariseerd. Deze inventaris werd uitgegeven door de 'Vrienden van het Veurns Archief' in 1993 en is raadpleegbaar in het archief.

Het archief vanaf 1914 berust nog hoofdzakelijk bij de respectieve stadsdiensten. De archiefdienst wordt wel steeds meer betrokken bij het beheer van modern archief.