Oud archief van Veurne

Het "oud archief" van Veurne is het archief van de stad Veurne, dat in 1586 samensmolt met de kasselrij ofte het bestuur van de regio rond Veurne, tot de Franse Revolutie circa 1795.

Het Oud Archief bestaat uit:

een reeks stadsrekeningen (apart genummerd in de inventaris),
een reeks oorkonden (een regestenlijst is apart beschikbaar),
archief van de Noordwatering (gedeeltelijk),
archief van de Zuidwatering,
archief van de Gasthuizen (gedeeltelijk),
archief van het Nieuw Gedelf.
Van dit archief is een inventaris beschikbaar. 

Daarnaast bezit het Stadsarchief Veurne ook parochieregisters.