Drankvergunning

Beschrijving

De verkoop van alcoholhoudende dranken is in bepaalde gevallen onderworpen aan een voorafgaande vergunning. Een drankvergunning verwijst naar een gemeentelijke toelating voor het verstrekken van gegiste en/of sterke dranken voor verbruik ter plaatse:

  • in vaste drankgelegenheden (de horeca: café, restaurant, hotel, cafetaria, frituur, tearoom, …),
  • reizende drankgelegenheden (bv. verkoop op markten)
  • of occasionele drankgelegenheden (gelegenheidsevenementen en fuiven).

Soorten

  • Het schenken van gegiste dranken, zoals bier, champagne, glühwein, martini, sherry, porto, wijn, …
    • Niet nodig wanneer gegiste drank enkel bij maaltijd wordt geserveerd, en dus niet apart.
  • Het schenken van sterke dranken, zoals amaretto, calvados, citroenjenever, cognac, cointreau, gin, grand marnier, grappa, jägermeister, ouzo, pastis, rum, tequila, whisky, wodka, ....

Overzicht noodzakelijke attesten

Type

Gegiste dranken Sterke dranken
Vast moraliteitsattest
hygiëneattest
moraliteitsattest
hygiëneattest
Reizend moraliteitsattest moraliteitsattest
Occasioneel
(fuif of evenement)
Beslissing college van burgemeester en schepenen

Moraliteitsattest?

Het moraliteitsattest bevestigt dat de uitbater, de eventuele zaakvoerder of zijn aangestelde, of de inwonende personen die aan de uitbating zouden kunnen deelnemen, zich niet bevinden in een van de gevallen van uitsluiting.

Hygiëneattest?

Al wie gegiste dranken verkoopt om ter plaatse te worden gebruikt moet in het belang van de openbare gezondheid en zedelijkheid, aan bijzondere eisen voldoen op vlak van ligging, oppervlakte, hoogte, luchtverversing, verlichting, ...

Wat met winkels?

Winkels die sterke drank verkopen hebben geen drankvergunning nodig, maar moeten wel bij de FOD douane & accijnzen een vergunning 'handelaar in ethylalcohol en alcoholhoudende dranken' aanvragen.

Hoe drankvergunning aanvragen?

De drankvergunning kan via dit aanvraagformulier aangevraagd worden.

Openingsuren en contact

Lokale Economie

Stadskantoor De Seylsteen
Sint-Denisplaats 16
8630 Veurne
België
Tel. 058 33 55 58