Individueel bezoldigd personenvervoer (taxi)

Beschrijving

Vanaf 1 januari 2020 spreken we niet langer over taxireglementering, maar over individueel bezoldigd personenvervoer. Het decreet van 29 maart 2019 en de uitvoeringsbesluiten van 8 november 2019 leggen de nieuwe regels vast. Voortaan bestaat er slechts één vergunning die geldt in het Vlaams Gewest en dit voor vier soorten diensten: straattaxi, standplaatstaxi, ceremonieel vervoer en OV-taxi. 
 
De uitbater heeft dan ook maar één vergunning nodig, die hij dient aan te vragen bij de gemeente waar de exploitatiezetel gevestigd is. De bestaande vergunningen kunnen wel blijven worden gebruikt tot hun einddatum.

Uitbaters die gebruik willen maken van een standplaats in Veurne dienen hiervoor een machtiging aan te vragen bij het college van burgemeester en schepenen. 

Meer info over de gemeentelijke machtiging kan hieronder terugvinden :

pdf bestandreglement-verkrijgen-machtiging-voor-het-gebruik-van-taxistandplaatsen.pdf (101 kB)
 
Ook nieuw is dat iedere bestuurder vanaf 1 juli 2020 over een bestuurderspas dient te beschikken. Deze pas is persoonlijk en onoverdraagbaar en moet aangevraagd worden in de gemeente waar de aanvrager gedomicilieerd is.
Voor meer info kan je terecht bij de Dienst Lokale economie.

taxi

Openingsuren en contact

Lokale Economie

Stadskantoor De Seylsteen
Sint-Denisplaats 16
8630 Veurne
België
Tel. 058 33 55 58