Nachtwinkel uitbaten

Beschrijving

Wens je een nachtwinkel te openen, dan moet je ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), uitsluitend onder de rubriek "verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen" en mag je geen andere handelsactiviteit uitoefenen.

De maximum netto-oppervlakte mag niet meer zijn dan 150 m² en de vermelding ’nachtwinkel’ moet op een duidelijke en permanente manier aangebracht zijn.

In afwijking van artikel 6, c) van de Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, wordt de toegang van de consument tot nachtwinkels verboden:

- vóór 18.00 uur en na 03.00 uur.

De uitbater van een nachtwinkel moet tijdens het open houden van zijn inrichting minstens één bewakingscamera in werking hebben die duidelijk herkenbare beelden opneemt van iedere bezoeker. Ook een automatische tijdsregistratie is hierbij verplicht.

De uitbater van een nachtwinkel moet beschikken over een vestigingsvergunning en uitbatingsvergunning. Daarvoor dient de uitbater een schriftelijke aanvraag in bij het college van burgemeester en schepenen.

Bovendien is de verkoop van alle dranken, waarvan het alcoholpercentage hoger is dan 5,2% met inbegrip van alle soorten alcopops, Breezers en mixdrankjes (waarvan het alcoholgehalte soms lager is) verboden tussen 22.00 uur en 06.00 uur in alle verkooppunten andere dan horecazaken aan het publiek en vergunde evenementen op het openbaar domein. 

Meer info?

pdf bestandpolitieverordening-nachtelijke-verkoop-alcoholhoudende-dranken-boven-52-1.pdf (58 kB)

pdf bestandpolitieverordening-vestiging-en-uitbating-nachtwinkels.pdf (70 kB)

Nachtwinkel

Openingsuren en contact

Lokale Economie

Stadskantoor De Seylsteen
Sint-Denisplaats 16
8630 Veurne
België
Tel. 058 33 55 58