Subsidie renovatie handelspanden

Beschrijving

Mooie winkels en horecazaken maken de straat nog aantrekkelijker. Daarom heeft Stad Veurne in de gemeenteraad van 21/02/2022 een nieuwe renovatiepremie in het leven geroepen. 

Voordien had de stad hiervoor een samenwerking met het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen. De looptijd van de subsidieperiode was ten einde. De gemeenteraad vindt de premie te belangrijk om verloren te laten gaan en zet het reglement op eigen houtje verder. Als stad willen we handelaars en eigenaars blijven stimuleren om te investeren in hun zaak en of pand.

De premie kan ofwel door de eigenaar ofwel door de uitbater worden aangevraagd bij de dienst voor lokale economie. 

De subsidie betreft enkel handelspanden:

  • die gelegen zijn in het kernwinkelgebied van de stad Veurne, bestaande uit de Grote Markt, de Ooststraat, de Appelmarkt, de Zuidstraat tot aan de rotonde met de Lindendreef, de Noordstraat tot aan de Smissestraat, de Statiestraat, de Statieplaats, de Kaatsspelplaats, de Sint-Niklaasplaats en de Houtmarkt
  • die een kleinere netto winkelvloeroppervlakte dan 700 m² hebben,
  • die als zodanig stedenbouwkundig vergund zijn,
  • die in overeenstemming zijn met de stedenbouwkundige voorschriften,
  • die indien vereist over een sociaaleconomische vergunning beschikken,
  • die conform zijn met alle wettelijke verplichtingen voor de uitoefening van de handelszaak,
  • waar momenteel een handelszaak is gevestigd of die momenteel leegstaan maar een nieuwe invulling door een handelszaak wordt voorzien.

Het handelspand moet ten minste 5 jaar na uitkering van de subsidie zonder onderbreking (van meer dan 3 maanden) een handelszaak herbergen, tenzij er sprake is van overmacht.

Wil je weten welke werken in aanmerking komen? Neem dan een kijkje in het reglement.

pdf bestand2022 02 21 reglement inzake renovatiepremie voor handelspanden.pdf (206 kB)

 

Renovatie Handelspanden

Openingsuren en contact

Lokale Economie

Stadskantoor De Seylsteen
Sint-Denisplaats 16
8630 Veurne
België
Tel. 058 33 55 58