Coronamaatregelen Zonnewende

18/1/21

Via deze weg willen we u op de hoogte houden van de meest recente ontwikkelingen binnen Zonnewende over corona. Bij wijzigingen wordt de site aangepast.

Jongeren op bezoek naar huis
Jongeren kunnen op vandaag op bezoek naar huis. We vragen u wel dat u ons verwittigt mocht u of iemand in uw nabije omgeving ziek zijn.

U moet op Zonnewende zijn
Het domein is niet vrij toegankelijk. 
Komt u uw kind ophalen, dan wacht u aan het onthaalpunt voor bezoekers. Na het telefonisch verwittigen van de leefgroep van uw aanwezigheid, brengt de begeleiding uw kind tot daar.

Wenst u op gesprek te komen dan maakt u een afspraak via de telefoon of via mail. De richtlijnen voor een bezoek op Zonnewende worden u bezorgd. Er zal u ook gevraagd worden of u de voorbije 2 weken niet ziek bent geweest.
U komt naar Zonnewende via de Pannestraat 43a. Als u bij het onthaalpunt bezoekers bent, belt u de begeleiding op. U wordt daar afgehaald.

Vergeet uw mondmasker niet! Gelieve de begeleiding te verwittigen indien u zelf niet over een mondmasker beschikt.  De begeleider zal u een mondmasker  bezorgen.

Uw bezoek wordt geregistreerd (naam, adres, telefoon, link met ZW).

Leefgroepswerking
Kinderen en jongeren verblijven in hun eigen leefgroep. Contacten tussen de groepen worden zoveel mogelijk vermeden. Broers en zussen die in verschillende leefgroepen op Zonnewende verblijven, kunnen elkaar blijven zien, buiten op het domein. Broers en zussen die in een andere voorziening verblijven, kunnen niet op bezoek komen. 
In de leefgroep dragen alleen medewerkers een mondmasker, in die situaties waar de afstandsregel (tussen medewerkers, tussen medewerker en kind/jongere) niet kan gegarandeerd worden. 

Nieuwe (crisis-)opname
Voorafgaand een opname is een test sterk aanbevolen De test gebeurt bij voorkeur voor de jongere opgenomen wordt. 
Bij een crisisopname gaat de jongere in quarantaine in zijn/haar kamer en wordt een test afgenomen. De jongere blijft op de kamer tot het resultaat van de test is gekend.

Ondersteuning aan ouders/opvoedingsfiguren
De begeleiding die nu gegeven wordt aan u en uw kind blijft doorlopen. Huisbezoeken zijn in principe niet mogelijk. We proberen dit op een creatieve manier op te lossen, waarbij we met u steeds nagaan wat de beste oplossing is (videobellen, contacten in buitenlucht, gesprekken op Zonnewende ,…).

Besmetting op Zonnewende
Op vandaag zijn er geen besmettingen op Zonnewende. Indien er wel een besmetting is, wordt u zo snel mogelijk gecontacteerd. Wij zijn voorbereid en hebben een stappenplan. 

Corona ZW