Gemeente veurne

Schade aan landbouwteelten

Schade aan gewassen

Mochten bepaalde gewassen door ongunstige weersomstandigheden schade lijden, zodat de oogst onmogelijk wordt of het rendement uit bedrijfstechnisch oogpunt te fel beperkt is, dan kan je het bezoek van de schattingscommissie inzake schade aan landbouwteelten aanvragen bij de dienst lokale economie.

Wild- en gevogelteschade

Ieder jaar opnieuw ondervinden vele land- en tuinbouwers ernstige wild- en vogelschade aan hun gewassen. In de polders zijn het vooral ganzen die veel schade kunnen toebrengen aan weiden en wintergranen of aan jonge ma├»splantjes. Maar ook naast het veld kunnen in het wild levende vogels schade aanrichten. Vooral kraaien worden regelmatig teruggevonden op sleufsilo’s waar ze het plastiek van ingekuilde voeders stukpikken. Vaak wordt ook het voeder bij de dieren bevuild.
Formulieren om schade door niet-bejaagbaar wild of een beschermde soort aan te vragen vind je via https://www.natuurenbos.be/formulieren.

Contact

Afdeling Leefomgeving

Dienst lokale economie

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 58
fax058 33 55 19
Medewerkers
LCP