Gemeente veurne

Vergunning voor taxidiensten

Taxidiensten in Veurne

MARGO & CO BVBA, Albert I-laan 160, 8670 Koksijde (Oostduinkerke)

0475 68 03 11, www.taximerlyn.be/nl/ .

Taxi Patrick, Tulpendreef 2A, 8670 Koksijde

0475 71 79 46, www.taxipatrick.com

 

Decreet taxidiensten

Het decreet van 18 juli 2003 spreekt van de "Vergunning tot het uitoefenen van een taxidienst of een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder".

Belangrijkste elementen:

 1. de verschillende vormen van taxivervoer, zoals luchthavenvervoer, gehandicaptenvervoer, niet-dringend ziekenvervoer…
 2. een regeling voor de taxi’s of de verhuurvoertuigen met bestuurder die voor de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn zullen rijden in het kader van de basismobiliteit;
 3. een regeling voor de aflevering van taxivergunningen en voor het bepalen van de norm voor het aantal te vergunnen taxi’s in een gemeente;
 4. een regeling om maximaal de arbitraire aflevering van taxivergunningen te beperken door de tussenkomst van de minister bij een beperking of een verhoging van het aantal taxi’s in een gemeente;
 5. de uitbreiding van de tarieven en een bijhorende degelijke controle is enkel mogelijk door vervanging van het handgeschreven ontvangstbewijs door een geprint vervoerbewijs. De aflevering van dit bewijs is verplicht vanaf de dag van inwerkingtreding van het besluit;
 6. bepalingen die toelaten aan de gemeenten om een eigen taxibeleid uit te werken.
 7. Een Vlaamse gegevensbank met de geschorste en de ingetrokken vergunningen. Deze zal door het Vlaams Gewest ter beschikking van de gemeenten gesteld worden.

Voor de taxidienst omvat dit decreet :

 1. de invoering van een zeer klein voertuigtype voor één of twee klanten;
 2. de afschaffing van het ondoorzichtig perimetersysteem;
 3. de omvorming van het huidige beperkend tariefsysteem in een voor de gemeente en de klanten doorzichtig en ruimer tariefsysteem;
 4. de modernisering en de vereenvoudiging van de administratieve, de boekhoudkundige en de financiële handelingen ten voordele van de exploitant en de chauffeurs;
 5. de vereenvoudiging van het taxilicht en de werking ervan;
 6. de vervanging van de huidige identificatieplaat, het vergunningsdocument en de affiche met de tarieven, door één document;
 7. de tarieven moeten leesbaar zijn van buiten het taxivoertuig.

 

Contact

Afdeling Leefomgeving

Dienst lokale economie

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 58
fax058 33 55 19
Medewerkers
LCP