Gemeente veurne

Bedrijventerreinen in Veurne

Er zijn twee bedrijventerreinen in Veurne:

  • Industriegebied I: langs de Albert I-laan en de E40.
  • Industrieterrein II: langs de weg Veurne-De Panne en Veurne-Koksijde (Sint-Idesbaldusstraat en Slableedstraat).

Voor het bedrijventerrein Veurne II is er een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) van toepassing. Dit plan geeft aan welke bestemming in bepaalde zones van toepassing is, en welke de voorschriften zijn.

De Veurnse bedrijventerreinen werden aangelegd in het begin van de jaren 1970. Vooral industriegebied I kende sindsdien een gestage groei. De industrieterreinen worden beheerd door de West-Vlaamse Intercommunale (wvi), met zetel te Brugge (Baron Ruzettelaan 33, 8320 Assebroek, tel. 050/36.71.71, fax. 050/35.68.49, mail: wvi@wvi.be).

De wvi staat in voor de onteigening van de gronden, de aanleg van de infrastructuur en de verkoop van de percelen aan nieuwe bedrijven. Hij geeft ook advies bij de bouwplannen van de bedrijven.

Wil je als ondernemer gronden kopen op een van de industriegebieden, stuur dan een schriftelijke aanvraag naar de wvi, met opgave van de aard van je bedrijf, eventueel de huidige locatie, de nodige oppervlakte en de motivering van jouw aanvraag.

Downloads

Contact

Afdeling Leefomgeving

Dienst lokale economie

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 58
fax058 33 55 19
Medewerkers
LCP