Gemeente veurne

Wijzigen van familienaam

Omschrijving

Een persoon mag van familienaam veranderen wanneer voldaan is aan bepaalde strikte voorwaarden die zijn vastgelegd in de wet. De verandering van de naam is geen recht maar enkel een gunst die respectievelijk bij Koninklijk Besluit of bij Ministerieel Besluit wordt toegestaan.

Voorwaarden

Wie kan een aanvraag tot naamsverandering indienen?

 • meerderjarig persoon zelf
 • minderjarig kind: verzoek door beide ouders, zelfs indien zij gescheiden leven tenzij één van de ouders bij vonnis het ouderlijk gezag over het kind uitoefent

Hoe moet je de aanvraag indienen?

Aanvragen gebeuren via een schriftelijk, gemotiveerd verzoek. Een aanvraag is niet gratis, je moet altijd een registratierecht betalen.

Je richt het verzoek aan:
Federale Overheidsdienst Justitie
Dienst naamsveranderingen
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Welke documenten moet je voorleggen?

 • integraal afschrift van je geboorteakte
 • een bewijs van je Belgische nationaliteit of een attest dat je status van vluchteling of staatsloze bewijst
 • een recent bewijs van verblijfplaats
 • een uittreksel uit het strafregister
 • een schriftelijke verbintenis de verschuldigde registratierechten te betalen

Overschrijven in de registers van de burgerlijke stand

Als de naamswijziging aanvaard wordt, moet je zelf binnen de 60 dagen na registratie het Koninklijk Besluit (familienaam) overhandigen of aangetekend opsturen naar de ambtenaar van de burgerlijke stand van:

 • de gemeente waar je geboren bent
 • de gemeente waar je je gewone verblijfplaats hebt, als je niet in België bent geboren
 • het eerste district Brussel, als je niet in België geboren bent en ook niet in België woont

Na de overschrijving in de registers wordt de randmelding van naamswijziging naast de geboorteakte gezet en krijg je het bewijs hiervan opgestuurd.

Met het attest dat je ontvangt kan je dan een nieuwe identiteitskaart aanvragen.

Kosten

Het registratierecht wordt bepaald door het Ministerie van Justitie.
De naamswijziging overschrijven in de registers is gratis.

Wat moet je meenemen?

 • Het Koninklijk of Ministerieel besluit, voorzien van de stempel van het registratiekantoor
 • Identiteitsbewijs

 

Contact

Dienst Burgerzaken

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 45
fax058 33 55 19

Openingstijden

Dag Openingsuren
Maandag 8u - 12u en 16u - 18u
Dinsdag 8u - 12u
Woensdag 8u - 12u
Donderdag 8u - 12u
Vrijdag 8u - 12u
Zaterdag 9u - 12u

 

De dienst burgerzaken is in 2019 gesloten op:

 • Dinsdag 1 januari
 • Zaterdag 20 april en maandag 22 april
 • Woensdag 1 mei (Dag van de Arbeid)
 • Donderdag 30 mei (O.L.H. hemelvaart), vrijdag 31 mei en zaterdag 1 juni
 • Zaterdag 8 juni en maandag 10 juni
 • Alle zaterdagen van 5 juli tot en met 17 augustus
 • Donderdag 11 juli (Vlaamse feestdag)
 • Maandag 29 juli (kermismaandag)
 • Donderdag 15 augustus (O.L.V. Hemelvaart)
 • Vrijdag 1 november (Allerheiligen) en zaterdag 2 november (Allerzielen)
 • Maandag 11 november
 • Dinsdag 24 december in de namiddag, woensdag 25 december, donderdag 26 december en zaterdag 28 december
 • Dinsdag 31 december in de namiddag

 

LCP