Gemeente veurne

Afbakening kleinstedelijk gebied

De afbakening van kleinstedelijke gebieden heeft tot doel aan te duiden in welke gebieden een beleid van groei, concentratie en verdichting van toepassing is. Dit beleid wordt hard gemaakt via de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan.

Stedelijke gebieden zijn gebieden waar vandaag al een omvangrijke woonfunctie, een relatief hoge bouwdichtheid en een belangrijke concentratie aan stedelijke voorzieningen en economische activiteiten aanwezig is. Doel is om nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wonen, voorzieningen en economische activiteiten zoveel mogelijk te bundelen in deze stedelijke gebieden.

De selectie van Veurne als stedelijk gebied wordt bindend in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen vastgelegd. Het afbakeningsplan voor het kleinstedelijk gebied Veurne is opgemaakt (zie PDF-bijlagen hieronder).

LCP