Gemeente veurne

Openbaar onderzoek

In diverse procedures wordt voorzien in een openbaar onderzoek, bv. naar aanleiding van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning of milieuvergunning, maar ook naar aanleiding van de opmaak van structuurplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen en onteigeningsplannen. De burger beschikt dan over de mogelijkheid om het plan in te kijken en om een bezwaarschrift in te dienen.

De organisatie van het openbaar onderzoek gebeurt door de gemeente. De gemeentelijke overheid is zelfs bevoegd voor de organisatie van het openbaar onderzoek indien zij niet de vergunningverlenende overheid is

LCP