Gemeente veurne

Ruimtelijk uitvoeringsplannen (RUP)

Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) geeft de verdere detaillering weer van de verschillende bestemmingsgebieden van de plannen van aanleg. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van de stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kunnen, na goedkeuring van het RUP, stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd worden.

Aan de balie van de dienst ruimtelijke ordening kan je deze plannen raadplegen waarvoor er op het grondgebied van Veurne een goedgekeurd RUP bestaat. Je kan hier ook nadere inlichtingen opvragen omtrent de stedenbouwkundige voorschriften.

Drie niveaus

Er worden in Vlaanderen op drie verschillende bestuursniveaus ruimtelijke uitvoeringsplannen gemaakt:

 • op gewestelijk niveau: Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP)
 • op provinciaal niveau: Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP)
 • op gemeentelijk niveau: Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP)

Wat? 

Een RUP bevat een kaart en een tekst die bindende voorschriften vastlegt. Die voorschriften gaan vaak een stuk verder dan louter de bestemming van de grond. Het plan kan ook vermelden op welke manier een bepaald gebied moet worden ingericht en beheerd, binnen welke termijnen dat moet gebeuren en aan welke voorwaarden dient voldaan te worden.
Ruimtelijke uitvoeringsplannen vertrekken bovendien steeds vanuit de visie van een ruimtelijk structuurplan.

Gewestelijk RUP

Een gewestelijk RUP draagt altijd bij aan de uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, waarin de overheid in grote lijnen aangeeft hoe zij Vlaanderen ruimtelijk wil zien evolueren. Telkens wanneer het wenselijk of nodig is om de bestaande plannen aan te passen (het gewestplan, een BPA,...), wordt een RUP opgemaakt. Het RUP vervangt de geldende bestemmingen en voorschriften van vroegere plannen.

Natuurlijk wordt zorgvuldig bestudeerd of zo’n wijziging wel verantwoord is, de bestaande voorschriften veranderen nooit van dag op dag. Tijdens een openbaar onderzoek krijgt elke eigenaar of betrokkene ruim de tijd om zich te informeren en om zijn stem te laten horen.

Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP)

De gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP' s) zijn een uitvoering van het "gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Veurne". Binnen een beperkt gebied worden bepaalde voorschriften en bestemmingszones in een RUP opgenomen. De plannen zijn vergelijkbaar met de vroegere bijzondere plannen van aanleg (BPA's).

Er geldt een specifieke procedure voor de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP):

In Veurne zijn er volgende RUP's goedgekeurd:

 • RUP Bieswal
 • RUP Burgweg
 • RUP Pannestraat
 • RUP Petit Paris
 • RUP Proostdijk
 • RUP Sint-Livinus Bulskamp
 • RUP D. De Haenelaan – Europalaan
 • RUP Zonevreemde bedrijven
 • RUP Zuidburgweg
 • RUP Beauvoorde
 • RUP Suikerfabriek Uitbreiding
 • RUP Bulskamp

U kunt al de van toepassing zijnde plannen eenvoudig terug vinden via het publieke loket van de omgevingsvergunning; https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?omgeving. Ga naar het desbetreffende perceel en klik er op. Kies vervolgens "omgevingscheck uitvoeren" en u zal automatische alle plannen die van toepassing zijn tevoorschijn zien komen.

 

LCP