Gemeente veurne

Afval- en hemelwater, aansluiting op openbare riolering

Aansluitingsplicht

Wanneer een openbare riolering is aangelegd, moet het huishoudelijk afvalwater geloosd worden in de openbare riolering. Hiervoor neem je contact op met het IWVA.

Subsidiemogelijkheid

Hiervoor kun je een subsidie aanvragen.

Binnen het subsidiereglement inzake afvalwater en hemelwater kun je ook nog terecht voor:

De subsidie wordt pas toegekend na een gunstig advies van de rioolbeheerder (IWVA).

Aanvraag

Wie een nieuwe aansluiting op de riolering wenst, of wie een wachtaansluiting in gebruik wil nemen, vraag een machtiging tot aansluiting op het stadsrioolnet aan via de rioolbeheerder, de IWVA.

Bel 058 533 833, of volg deze link voor alle contactgegevens:

http://www.iwva.be/page.jsp?ref=kantoren

Contact

Afdeling Grondgebiedszaken

Dienst openbaar domein

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 46
Medewerkers
LCP