Gemeente veurne

Begraafplaatsen

Begraafplaats Noordstraat

Via de nieuwe online tool 'geoloket begraafplaatsen' kan je de rustplaats van overleden personen opzoeken.

In elke deelgemeente van Veurne is er een stedelijke begraafplaats. Op elke begraafplaats zijn verschillende vormen van begraving mogelijk voor de bijzetting van een kist of een asurne. Om de orde en sereniteit op de begraafplaatsen te bewaren, zijn er een aantal specifieke reglementen van toepassing.

Locatie en openingsuren

Er zijn 9 begraafplaatsen op het Veurnse grondgebied. Op elke begraafplaats kan een traditionele begrafenis, het uitstrooien of bijzetten van assen na crematie, plaatsvinden. Elke inwoner mag kiezen op welke stedelijke begraafplaats hij/zij begraven wordt.

Elke begraafplaats is toegankelijk van 8.00 uur tot zonsondergang, behoudens afwijkingen, toegestaan door de burgemeester. De burgemeester kan de begraafplaats laten sluiten telkens de dienstregeling dit vereist. Gelieve je dus te houden aan deze sluitingsuren. Bij problemen na sluitingstijd contacteer je de politie (tel. 101).

Tarieven

Op de stedelijke begraafplaatsen te Veurne zijn er verschillende keuzemogelijkheden inzake wijze van begraven. Het belangrijkste onderscheid is de keuze tussen geconcedeerde of niet-geconcedeerde grond.

Concessie

Wat is een concessie?

Een concessie is een toelating om tegen betaling een bepaald stuk grond van de begraafplaats voor een bepaalde duur te gebruiken. De concessie kan je aanvragen bij de dienst burgerzaken. De duur tijd van een nieuwe concessie bedraagt 50 jaar.

Welke soorten concessies zijn er?

Er zijn verschillende concessievormen mogelijk :

 • begraving in een kist of urne in volle grond d.w.z. zonder kelder
 • begraving in een kist of urne in een kelder
 • begraving in urne in het columbarium
 • begraving in urne in een urnekelder

Hoe een concessie verlengen?

De verlenging kan je aanvragen bij de dienst burgerzaken. Minstens één jaar voor het verstrijken wordt de concessiehouder op de hoogte gebracht van het verstrijken ervan d.m.v. een individuele aanplakking aan het graf en aan de ingang van het kerkhof.

De omgezette eeuwigdurende concessies kan je kosteloos verlengen voor 50 jaar voor het verval van de concessie. Dit zijn concessies die afgeleverd werden vóór 20 juli 1971. Voor de hernieuwing van de concessies afgeleverd na 20 juli 1971 moet wel degelijk een bedrag betaald worden. Hieronder nog eens het verschil:

 • Eeuwigdurende concessie (concessies afgeleverd vóór 20 juli 1971): een eeuwigdurende concessie kan met een eenvoudige aanvraag op de dienst burgerzaken verlengd worden voor een periode van 50 jaar. Als de verlenging gebeurt vóór het verval van de concessie, worden er voor deze verlenging geen kosten aangerekend.
 • Concessies afgeleverd na 20 juli 1971: In geval van een hernieuwing van deze concessies moet het door de gemeente vereiste verschuldigde bedrag betaald worden vóór het verval van de concessie.

Alle inlichtingen omtrent de voorwaarden van de hernieuwingen en aanvragen van concessies kan je bekomen op de dienst burgerzaken, Sint-Denisplaats 16, tel. 058 33 55 41.

Niet-geconcedeerde grond

Je bent niet verplicht om een concessie te nemen. Je kan ook opteren voor niet-geconcedeerde grond. Dit is kosteloos, maar beperkt in de tijd. Wettelijk gezien kan het stadsbestuur overgaan tot ruiming van niet-geconcedeerde grond na een termijn van 10 jaar. De ruiming gebeurt niet onaangekondigd. Het stadsbestuur moet de wettelijke procedure volgen, die voorziet dat gedurende 1 jaar aan het individuele graf en aan de ingang van het kerkhof een kennisgeving van de beslissing tot ruiming aangeplakt wordt.

Je kan opteren voor een begraving van een kist of een urne in niet-geconcedeerde grond en niet gecondedeerd columbarium of voor de as verstrooiing op de strooiweide.

Tarieven

Concessie urnekelder/ columbarium (1 m²)

 • na overlijden van een inwoner: 185 euro
 • voor overlijden van een inwoner: 250 euro
 • voor of na overlijden van een niet-inwoner van Veurne: 310 euro

Alle concessies zijn voor 50 jaar

Concessie grafkelder - volle grond (2 m²)

 • na overlijden van een inwoner: 370 euro
 • voor overlijden van een inwoner: 500 euro
 • voor of na overlijden van een niet-inwoner van Veurne: 620 euro

Alle concessies zijn voor 50 jaar

Grafkelder: 770 euro

Urnekelder: 695 euro

Columbarium nis: 450 euro

Naamplaatje strooiweide: 105 euro

 

Contact

Dienst Burgerzaken

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 45
fax058 33 55 19

Openingstijden

Dag Openingsuren
Maandag 8u - 12u en 16u - 18u
Dinsdag 8u - 12u
Woensdag 8u - 12u
Donderdag 8u - 12u
Vrijdag 8u - 12u
Zaterdag 9u - 12u

 

De dienst burgerzaken is in 2019 gesloten op:

 • Dinsdag 1 januari
 • Zaterdag 20 april en maandag 22 april
 • Woensdag 1 mei (Dag van de Arbeid)
 • Donderdag 30 mei (O.L.H. hemelvaart), vrijdag 31 mei en zaterdag 1 juni
 • Zaterdag 8 juni en maandag 10 juni
 • Alle zaterdagen van 5 juli tot en met 17 augustus
 • Donderdag 11 juli (Vlaamse feestdag)
 • Maandag 29 juli (kermismaandag)
 • Donderdag 15 augustus (O.L.V. Hemelvaart)
 • Vrijdag 1 november (Allerheiligen) en zaterdag 2 november (Allerzielen)
 • Maandag 11 november
 • Dinsdag 24 december in de namiddag, woensdag 25 december, donderdag 26 december en zaterdag 28 december
 • Dinsdag 31 december in de namiddag

 

LCP