Gemeente veurne

Jeugdcheques

Jeugdcheques zijn cheques waarmee de houder betalingen kan verrichten bij een erkende Veurnse jeugdvereniging voor:

  • lidgeld van de vereniging;
  • kampen of betalende activiteiten georganiseerd door de vereniging;
  • aankoop van kledij bij de vereniging.

De jeugdcheque staat op naam en kan niet worden doorgegeven aan derden. Hij is maar één jaar geldig vanaf de datum van uitreiking. Daartoe vermeldt een geldige en dus bruikbare cheque volgende elementen: de naam van de persoon, het schooljaar, de handtekening van de financieel beheerder en de stempel van de Stad Veurne. Elke cheque is genummerd.

De jeugdcheques hebben een betalingswaarde van maximum 50 EUR per persoon.

De jeugdcheques kunnen op ieder moment aangevraagd worden bij de stedelijke financiële dienst door ouders voor hun kinderen die een leeftijd van 2,5 jaar tot en met 18 jaar, onder de volgende voorwaarden:

  • de kinderen moeten in Veurne gedomicilieerd zijn;
  • het gezinsinkomen mag niet hoger zijn dan de bedragen, vastgesteld voor het omnio-statuut. Het beantwoorden aan deze voorwaarden wordt aangetoond met het recentste belastingsaanslagbiljet van de personenbelasting. Wijzigingen in het gezinsinkomen ten opzichte van het recentste belastingsaanslagbiljet kunnen tussentijds worden onderzocht.

Digitaal loket

Contact

Afdeling Vrije Tijd

Jeugddienst

Noordstraat 140, 8630 Veurne

 

tel.058 33 55 71 (jeugddienst) 058 31 74 41 (speelpleinwerking tijdens paas-, herfst- en zomervakantie)
fax058 33 55 79
Medewerkers

Openingstijden

Nieuwe openingsuren sinds 1 januari 2016:

Maandag: 9 - 12 u.
Dinsdag: 9 - 12 u.
Woensdag: 13.30 - 18 u.
Donderdag: 9 - 12 u.
Vrijdag: 13u30 - 19 u. (*)

(*) In de maanden juli en augustus gesloten op vrijdag.

Of op afspraak na seintje op jeugddienst@veurne.be of 058/33 55 71.

LCP