Gemeente veurne

Werken op openbaar domein

Je kan bij de dienst overheidsopdrachten en patrimonium terecht voor informatie over overheidsopdrachten, over wegenwerken op of onder het openbaar domein die aan derden worden uitbesteed, zoals.

  1. het laten goedkeuren van het bestek door de gemeenteraad,
  2. het publiceren van de opdracht of aanschrijven van derden bij onderhandelingsprocedure,
  3. de toewijzing van de opdracht door het college van burgemeester en schepenen,
  4. het bevel tot aanvang geven van de werken,
  5. aanvaarden van de vorderingsstaten en facturen,
  6. de voorlopige en definitieve oplevering van werken.

Contact

Afdeling Grondgebiedszaken

Dienst openbaar domein

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 46
Medewerkers
LCP