Gemeente veurne

Kwetsbaarheidsonderzoek in Veurne

Het dienstencentrum De Zonnebloem organiseerde, samen met Stad Veurne, Woonzorg en de Provincie West-Vlaanderen, het kwetsbaarheidsonderzoek. We richtten ons hiermee naar de Veurnse inwoners tussen de 65 en 79 jaar.

De 80-plussers kwamen in dit onderzoek niet aan bod, omdat zij toen jaarlijks een bezoek kregen van een vrijwilliger in de week van hun verjaardag. Voor de vragenlijsten werd een beroep gedaan op vele vrijwilligers. Onder meer vanuit de Seniorenadviesraad mochten we een beroep doen op een schare enthousiaste medewerkers die huis aan huis trokken met de vragenlijst en dan even later terug de vragenlijst gingen ophalen. Een monnikenwerk dat wel het nodige resultaat mocht opleveren: we kregen uiteindelijk 949 vragenlijsten ingevuld terug (56%).

Doelstelling onderzoek

Het onderzoek diende een dubbel doel. Enerzijds wilden we de kwetsbare ouderen in kaart brengen, om op die manier nieuwe acties op touw te zetten. Anderzijds gingen we op zoek naar de kwetsbare ouderen, opdat we deze een bezoek kunnen brengen met het oog op het installeren van zorg op maat.

Voor dit laatste hadden we natuurlijk de persoonsgegevens nodig, en deze werden dan ook met acht voor het respecteren van de privacy en enkel met het oogmerk van dit onderzoek aangewend en werden in geen geval doorgespeeld aan derden. De bezoeken die naderhand werden - en nog zullen worden –gepland vertrokken ook steevast vanuit de keuzevrijheid van de persoon zelf, en in alle neutraliteit.

De resultaten

De kwetsbaarheid opmeten, was het doel van de bevraging. Het opsporen van kwetsbare ouderen stond centraal, dit zowel in het stadscentrum als in de deelgemeenten. ‘Kwetsbaarheid’ bestaat in verschillende vormen, en splitsten we op in:

  • de lichamelijke kwetsbaarheid,
  • de sociale kwetsbaarheid,
  • de psychologische en
  • de omgevingskwetsbaarheid.

Per deelnemer aan het onderzoek werd één algemene score toegekend en er werd ook nog per onderdeel een mate van kwetsbaarheid bepaald.We konden een score berekenen voor 823 ouderen. De resterende vragenlijsten waren onvolledig ingevuld of beantwoordden de vragenlijst te beperkt om tot conclusies te kunnen komen.

De meeste vragenlijsten kregen we vanuit het Veurnse stadscentrum, waarbij we uit de Veurnse deelgemeenten minder vragenlijsten terug binnen kregen. Ook naar kwetsbaarheid scoorde het centrum hoger dan de dorpen. En tot slot kregen we ook een kleine meerderheid vragenlijsten van vrouwen binnen ten opzichte van mannen.

M.a.w.:

  • Vrouwen scoren ook een stuk hoger op vlak van kwetsbaarheid dan mannen. Opmerkelijk is wel dat wat het sociale betreft, het aandeel kwetsbare mannen hoger is dan kwetsbare vrouwen.
  • De grootste kwetsbaarheid zit verrassend genoeg niet op het vlak van het lichamelijke, maar veel meer op het vlak van het sociale.
  • De problemen die ons via de vragenlijst bereikten, situeren zich ook heel veel vaker in het centrum van Veurne (en de wijken), eerder dan in de deelgemeenten.
  • Een grote groep die onze bijzondere aandacht verdient, zijn de alleenstaande ouderen. Het aandeel zéér kwetsbare ouderen zit een stuk sterker aanwezig in de groep alleenstaanden dan bij de samenwonenden (40% t.o.v. 27%). De mensen bij wie er nog geen hulp aan huis voorzien is (gezinszorg, poetshulp…) scoort in 5.8% van de gevallen zéér kwetsbaar. Dit mogen we gerust als uitdaging beschouwen voor de zorgsector, bij wie een huisbezoek zeker aan de orde is om te komen tot een goede aanpak voor de bestaande problemen in de thuissituatie.

Mantelzorg werd ook bevraagd en 1 op 10 van de bevraagde ouderen noemt zichzelf mantelzorger noemen. In de meeste gevallen dragen deze zorg voor de partner, gevolgd door de ouders. We willen deze groep niet in de kou laten staan en organiseren mantelzorgnamiddagen waarbij we willen stil staan bij de zorgen, noden en behoeften van de mantelzorger. Deze bijeenkomsten hebben niet alleen tot doel te informeren, maar ook onderlinge uitwisselingen mogelijk te maken. Een grote groep die net zozeer onze bijzondere aandacht verdient, en daarom proberen we verder aan de slag te gaan met de mantelzorgers met een project dat zich richt tot deze zorgende figuren, waarbij we eens willen bij staan bij hún zorgen, noden en behoeften. Wie als mantelzorger wenst deel te nemen aan zo een trefmoment kan vrijblijvend contact opnemen met het DC De Zonnebloem.

Sociaal contact is net zo’n heet hangijzer. Veel mensen geven te kennen een gebrek te ervaren aan contacten met andere mensen. Net deze groep die weinig contacten heeft, dreigt ook op andere vlakken in de problemen te geraken en kunnen met die problemen vaak bij niemand terecht. Veel van deze mensen geven verder in het onderzoek aan dat het sociaal contact verruimd zou mogen worden, wat al een eerste stap is als de mensen zich hiervoor openstellen. Nog een uitdaging waar het dienstencentrum mee aan de slag zal gaan, door het telefooninitiatief en de huisbezoeken door vrijwilligers…

Tot slot

Een hele pak resultaten, stof tot nadenken, en vooral veel mogelijkheden om mee aan de slag te gaan. Het ouderenbeleid kan uit dit onderzoek heel wat ideeën halen om aan de slag te gaan en nieuwe initiatieven uit te werken die tegemoet treden aan de gesignaleerde noden en behoeften uit dit onderzoek.

Verkeer je zelf in een kwetsbare situatie (op welk vlak dan ook) en heb je hieromtrent nood aan een gesprek?

Aarzel dan niet om contact op te nemen met het dienstencentrum De Zonnebloem. Er komt graag iemand bij jou langs om samen op zoek te gaan naar een geschikte oplossing. Telefoon 058/31.57.78 of bezoek in het dienstencentrum.

 

Contact

Zorgcentrum Veurne

Dienstencentrum De Zonnebloem

Zuidstraat 67, 8630 Veurne

tel.058 31 57 78
LCP