Gemeente veurne

Overlijden

Wanneer iemand komt te overlijden, verwittig dan onmiddellijk een arts of de dienst 100, die officieel het overlijden kan vaststellen.  Wanneer het een gewelddadig of verdacht overlijden betreft (bv. ongeval, zelfmoord, …), verwittig dan ook onmiddellijk de politie (tel. 101) om de nodige vaststellingen te doen.

Wie?

Het overlijden wordt aangegeven bij de ambtenaar van de burgerlijke stand  van de overlijdens plaats, op aangifte van een getuige. In de praktijk gebeurt de aangifte door een begrafenisondernemer, aangesteld door de nabestaanden.

Wettelijk gezien kan iedereen een overlijden aangeven.

Hou er rekening mee dat de aangifte van het overlijden  enkel op afspraak gebeurt. Maak dus tijdig een afspraak via www.veurne.be/afspraak-burgerzaken

Ondanks het feit dat er wettelijk geen termijn is vastgesteld om een overlijden aan te geven, gebeurt de aangifte best zo snel mogelijk.

Bij aangifte van overlijden moeten volgende documenten voorgelegd worden:

 • een medisch attest van overlijden, opgesteld door de arts die het overlijden vaststelde
 • de identiteitskaart en het rijbewijs van de overledene
 • het trouwboekje van de overledene (voor ongehuwden: het trouwboekje van de ouders)
 • in voorkomend geval:
 • een uiterste wilsbeschikking, afgeleverd door de woonplaats van de overledene
 • de toelating tot begraven van het gemeentebestuur, indien de overledene niet in Veurne begraven wordt
 • een aanvraag tot crematie
 • een aanvraag tot verlenen van concessie, ondertekend door de nabestaanden

Wanneer het overlijden te wijten is aan gewelddadige, verdacht of niet vast te stellen oorzaak, wordt het dossier overgemaakt aan de procureur des Konings te Brugge. De aangifte kan pas gebeuren nadat er een bevestiging is van het parket die het lichaam vrijgeeft en geen bezwaar heeft tot begraving/crematie.

De overlijdensakte

Op basis van de voorgelegde stukken maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand een overlijdensakte op. Dit document is het officiële bewijs van overlijden. Bij de aangifte van overlijden worden uittreksels van de overlijdensakte meegegeven. Deze uittreksels zijn kosteloos en moeten voorgelegd worden bij verschillende instellingen ziekenfonds (ziekenfonds, werkgever, pensioendienst,…)

Wie moet je ook op de hoogte brengen van een overlijden?

 • de bankinstellingen en/of de Post voor de blokkering van de rekeningen, spaarboekjes, edm.
 • de werkgever
 • het ziekenfonds (sis-kaart overledene, uitreksel overlijdensakte en eventueel betalingsbewijs lijkkist meenemen)
 • andere instellingen, zoals de pensioendienst, dienst tegemoetkomingen voor personen met een handicap, hulpkas voor werkeloosheidsuitkeringe,… worden via het rijksregister of de kruispuntbank op de hoogte gesteld van het overlijden.  De parkeerkaart voor gehandicapten moet wel teruggestuurd worden naar het ministerie!
 • verzekeringsmaatschappijen
 • diverse nutsinstellingen zoals telefoon-, gas- en elektriciteitsmaatschappij, watermaatschappij,…
 • de huiseigenaar ingeval een huurwoning

Digitaal loket

 • Overlijden - uittreksel aanvragen

  met eID

Contact

Dienst Burgerzaken

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 45
fax058 33 55 19

Openingstijden

Dag Openingsuren
Maandag 8u - 12u en 16u - 18u
Dinsdag 8u - 12u
Woensdag 8u - 12u
Donderdag 8u - 12u
Vrijdag 8u - 12u
Zaterdag 9u - 12u

 

De dienst burgerzaken is in 2019 gesloten op:

 • Dinsdag 1 januari
 • Zaterdag 20 april en maandag 22 april
 • Woensdag 1 mei (Dag van de Arbeid)
 • Donderdag 30 mei (O.L.H. hemelvaart), vrijdag 31 mei en zaterdag 1 juni
 • Zaterdag 8 juni en maandag 10 juni
 • Alle zaterdagen van 5 juli tot en met 17 augustus
 • Donderdag 11 juli (Vlaamse feestdag)
 • Maandag 29 juli (kermismaandag)
 • Donderdag 15 augustus (O.L.V. Hemelvaart)
 • Vrijdag 1 november (Allerheiligen) en zaterdag 2 november (Allerzielen)
 • Maandag 11 november
 • Dinsdag 24 december in de namiddag, woensdag 25 december, donderdag 26 december en zaterdag 28 december
 • Dinsdag 31 december in de namiddag

 

LCP