Gemeente veurne

Westkustpolder

De Vlaamse Regering heeft op 9 september 2017 een nieuwe polder opgericht, genaamd Westkustpolder. De omschrijving van deze polder bestaat uit het samenvoegen van Polder Noordwatering Veurne en Polder De Moeren vanaf 1 januari 2018 en heeft een nieuwe website: www.westkustpolder.com.

Wat is een polderbestuur?

Dit bestuur, onder leiding van een dijkgraaf, wordt om de zes jaar verkozen en bijgestaan door de ontvanger-griffier. Wie eigenaar is binnen het gebied, kan zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie. De verkiezing gebeurt tijdens de jaarlijkse algemene vergadering door de stemgerechtigde ingelanden.

Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering brengt het bestuur verslag uit over de werking gedurende het voorbije jaar. Tevens worden de belasting, de begroting en het programma van de werken voor het volgende jaar ter goedkeuring voorgelegd. Het is de ideale plaats om de problemen inzake de waterhuishouding te bespreken.

Van oudsher is de opdracht van de polders voornamelijk gericht op het voorkomen van wateroverlast en het voeren van een waterhuishouding ten behoeve van de landbouwsector. Thans oefenen zij hun taken eveneens uit ten dienste van de andere functies zoals natuur en milieu. Iedere belanghebbende ingelande kan bij de Polders terecht voor alle aanvragen i.v.m. onderhoudswerken en verbeteringswerken aan onbevaarbare waterlopen en i.v.m. constructie of herstel van kunstwerken (inbuizingen, bruggen).

LCP