Gemeente veurne

Opmaak van gemeentelijke lijst van gezworenen Assisenhof

Opmaak van de gemeentelijke lijst van gezworenen die kunnen worden aangewezen om in een Assisenhof te zetelen.

De Burgemeester brengt haar medeburgers ter kennis dat zij, overeenkomstig de artikelen 218, 219 en 220 van het Gerechtelijk Wetboek, op 24 januari 2017 te 17 uur, in het stadskantoor ‘De Seylsteen’ overgaat tot de loting van de kiezers die op de voorbereidende lijst van gezworenen worden ingeschreven.

Hij wordt bijgestaan door twee schepenen.

 

Contact

Bekendmakingen

Dienst secretarie en communicatie
Sint-Denisplaats 16
8630 Veurne

tel.058 33 55 00
LCP