Gemeente veurne

Grofvuil

Grofvuil (o.a. oude meubelen, matrassen,...) wordt tweemaandelijks op een donderdag opgehaald (zie afvalkalender).

Je kunt onderaan op deze pagina - via het e-loket - je aanvraag voor ophaling van grof huisvuil indienen:

Voor de juiste data van deze ophaling, raadpleeg je de afvalkalender.

Wat is grofvuil?

Onder grofvuil wordt verstaan het huisvuil dat niet met de gewone huisvuilophaling kan meegegeven worden, zoals matrassen, meubilair, een versleten stuk huisraad, ...

Wat mag niet?

  • GEEN witgoed (koelkasten, wasmachines,...) of bruingoed (radio's, tv's,...): naar de winkel!
  • GEEN brandbaar huishoudelijk afval dat in reglementaire zakken met de restafvalophaling huis aan huis wordt opgehaald.
  • GEEN recycleerbaar afval waarmee je terecht kan op het containerpark of dat apart opgehaald wordt, dus geen papier en karton, pmd, oude metalen, glas of elektrische apparaten.
  • GEEN industrieel en bedrijfsafval, klein gevaarlijk afval of autobanden.
  • GEEN goederen die nog tweedehands verkocht kunnen worden: naar Kringloopwinkel West, 078/15 50 05, www.kringloopwinkelwest.be. Wat is herbruikbaar? Hygiënisch verantwoord, geen vlekken of scheuren, in volledige staat, niet zichtbaar beschadigd, kapot of defect.

Hoeveel kost het?

Er wordt 20 eurocent per kilogram aangerekend. Je krijgt een overschrijvingsformulier na de ophaling om het bedrag te vereffenen.

 

Digitaal loket

  • Afvalophaling - ophalen van grof huisvuil 2020

    Formulier
LCP