Gemeente veurne

Kleine windturbines

kleine windturbine

Op 28 maart 2017 keurde het college van burgemeester en schepenen het kader betreffende de kleine windturbines goed. Een kleine windturbine heeft een maximale hoogte van 15 meter, gemeten van het maaiveld en tot de rotor (wieken dus niet meegerekend).

Aan de hand hiervan kan de afweging gemaakt worden of een kleine windturbine in aanmerking kan komen voor een vergunning.

Meer info

De beoordeling van het visuele effect van kleine windturbines, is een vrij subjectieve aangelegenheid, zeker wanneer dossier per dossier, locatie per locatie wordt gekeken. Toch is het mogelijk om op een gemotiveerde en gefundeerde manier bepaalde keuzes voorop te stellen om vergunningsaanvragen voor de windturbines af te toetsen. Door de volledige gemeente te bekijken i.p.v. vergunningsaanvragen ad hoc te benaderen, kan de mogelijke impact van de kleine windturbines op het landschap beter ingeschat worden. Er kan ook duidelijker en gerichter gecommuniceerd worden naar geïnteresseerden.

Het document bevat de afwegingen die worden gemaakt bij het beoordelen van stedenbouwkundige vergunningsaanvragen voor het plaatsen van kleine windturbines en kwam tot stand door een samenwerking tussen de gemeente en de provincie West-Vlaanderen.

Contact

Afdeling Leefomgeving

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 55
fax058 33 55 19
Medewerkers
LCP